theo đacuyn loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian

Theo Đacuyn loại vừa mới được tạo hình kể từ từ trải qua không ít dạ

Theo Đacuyn, loại vừa mới được tạo hình kể từ từ trải qua không ít dạng trung gian

Bạn đang xem: theo đacuyn loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian


dưới ứng dụng của những yếu tố tiến bộ hoá.

dưới ứng dụng của tinh lọc bất ngờ theo đòi con phố phân ly tính trạng từ là một xuất xứ công cộng.

dưới ứng dụng của môi trường thiên nhiên sinh sống.

và không tồn tại loại nào là bị loại bỏ.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Theo Đacuyn, loại vừa mới được tạo hình bên dưới ứng dụng của CLTN theo đòi con lối phân li tính trạng

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu chất vấn liên quan

 • Công trình phong cách xây dựng vượt trội của quốc gia Lào thời

  Công trình phong cách xây dựng vượt trội của quốc gia Lào thời phong loài kiến là

 • Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm thứ tự thứ nhất chuồn vòng quan

  Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm thứ tự thứ nhất chuồn vòng xung quanh trái khoáy khu đất vì thế đường thủy là

  Xem thêm: thế nào là quần xã sinh vật

 • Bằng kiến thức và kỹ năng đang được học tập về cuộc kháng chiến chống quân x

  bằng phẳng kiến thức và kỹ năng đang được học tập về cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng Tống (1075 - 1077), em hãy:

  a. Chỉ đi ra những đường nét độc đáo và khác biệt nhập cơ hội tiến công giặc của Lý Thường Kiệt?

  b. Đánh giá chỉ tầm quan trọng của Lý Thường Kiệt nhập cuộc kháng chiến?

 • Pha Ngừm đang được xây dựng nước Lan Xang nhập năm nào là 1351 1

  Pha Ngừm đang được xây dựng nước Lan Xang nhập năm nào?

 • Em hãy trình diễn sự tạo hình và cải tiến và phát triển của những v

  Em hãy trình diễn sự tạo hình và cải tiến và phát triển của những quốc gia phong loài kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỷ X cho tới vào đầu thế kỷ XVI?

 • Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là Pháp I-t

  Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là

 • Kinh đô của việt nam bên dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

  Kinh đô của việt nam bên dưới thời Ngô là

 • Người Cam-pu-chia đang được tạo nên đi ra chữ ghi chép nhập thời gia

  Người Cam-pu-chia đang được tạo nên đi ra chữ ghi chép nhập thời hạn nào?

 • Công trình phong cách xây dựng vượt trội của quốc gia Cam-pu-c

  Xem thêm: chất nào là chất điện li mạnh

  Công trình phong cách xây dựng vượt trội của quốc gia Cam-pu-chia thời phong loài kiến là

 • Quốc hiệu của việt nam bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

  Quốc hiệu của việt nam bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là