theo định luật khúc xạ thì

Câu hỏi:

18/06/2019 141,692

Bạn đang xem: theo định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mũi phẳng phiu.

Đáp án chủ yếu xác

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào chuyến thì góc khúc xạ tăng từng ấy chuyến.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án: A

Theo toan luật khúc xạ thì tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mũi phẳng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên sở hữu phân tách suất n, sao mang đến tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo gót công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 2:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là phân tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ ví với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. bầu không khí. 

D. nước.

Câu 3:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng vô bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

Xem thêm: xuân mai chú mèo con

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ranh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ranh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì chưng.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước vì chưng 4/3, của benzen vì chưng 1,5, của thủy tinh ranh flin là 1 trong,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra Khi chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh ranh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh ranh flin.

D. kể từ chân ko vô thủy tinh ranh flin.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK