theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

Câu hỏi:

07/02/2020 31,461

A. từng phó tử chứa chấp cặp yếu tố DT của tía và u, tuy nhiên không tồn tại sự xáo trộn.

Bạn đang xem: theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

B. mỗi phó tử chỉ có một yếu tố DT của tía hoặc u.

Đáp án chủ yếu xác

C. mỗi phó tử đều có một yếu tố DT của tía và u.

D. từng phó tử đều chứa chấp cặp yếu tố DT hoặc của tía hoặc của u.

Đáp án B

Theo ý niệm về phó tử tinh khiết của Menđen, khung người lai F1 Lúc tạo nên phó tử thì từng phó tử chỉ có một yếu tố DT của tía hoặc mẹ

Mỗi phó tử CHỈ chứa chấp một trong những 2 yếu tố DT, hoặc xuất xứ kể từ tía hoặc xuất xứ kể từ u. Vấn đề này được sinh học tập văn minh lý giải qua quýt quy trình hạn chế phân

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đấy là sai khi nói đến hiện tượng kỳ lạ link gen

A. Liên kết ren đáp ứng sự DT vững chắc và kiên cố của group ren quý tăng thêm ý nghĩa trọng lựa chọn giống

B. Số lượng group ren link của một loại thông thường vì như thế con số NST vô cỗ NST đơn bội của loại đó

C. Các ren bên trên và một NST DT cùng với nhau tạo nên trở thành một group ren liên kết

D. Liên kết ren (liên kết trả toàn) thực hiện tăng thêm sự xuất hiện tại đổi mới dị tổ hợp

Câu 2:

Ở một loại động vật hoang dã, cho biết thêm từng ren quy ấn định một tính trạng, tính trạng trội là trội trọn vẹn, vô quy trình hạn chế phân tiếp tục xẩy ra thiến ren ở cả nhị nam nữ và tần số như nhau. Xét phép tắc lai (P):♀ AB/ab XDXd x ♂ AB/ab XDY nhận được F1 đem tỉ trọng loại hình lặn về 3 tính trạng bên trên lúc lắc tỉ trọng 4%. thạo ko xẩy ra đột đổi mới, sự thể hiện của loại ren ko dựa vào môi trường thiên nhiên. Theo lí thuyết, trong những Tóm lại sau, đem từng nào Tóm lại sai?

(1) Tại F1, những thành viên đem loại hình trội về nhị vô tía tính trạng bên trên lúc lắc tỉ trọng 30%.

(2) Trong tổng số thành viên cái F1, những thành viên đem loại ren đồng hợp ý lúc lắc tỉ trọng 8,5%.

(3). Tại giới đực F1, đem tối nhiều 15 loại ren quy ấn định loại hình đem tía tính trạng trội.

(4) Tại giới cái F1, đem tối nhiều 6 loại ren dị hợp ý.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 3:

Cho phép tắc lai sau đây: AaBbCcDdEe ´ aaBbccDdee

Biết ren trội là trội trọn vẹn, từng ren qui ấn định 1 tính trạng, không tồn tại đột đổi mới đột biến. Có bao nhiêu kêt luận sau đấy là đích thị với phép tắc lai trên:

(1) tỉ trọng đời con cái đem loại hình lặn về toàn bộ tính trạng là 1/128.

(2) số loại loại hình được tạo nên trở thành là 32.

Xem thêm: cu(no3)2

(3) tỉ trọng loại hình trội về toàn bộ những tính trạng là: 9/128

(4) số loại loại ren được tạo nên thành: 64

A. 2. 

B. 3

C. 1.

D. 4.

Câu 4:

Ở một loại thực vật, mang đến cây thân mật cao tự động thụ phấn, đời F1 nhận được 2 loại loại hình với tỉ trọng 9 cây thân mật cao: 7 cây thân mật thấp mang đến toàn bộ những cây thân mật cao F1 phó phấn tình cờ thì tỷ trọng loại hình ở đời con cái là: 

A. 9 cao : 7 thấp

B. 17 cao: 64 thấp

C. 7 cao: 9 thấp

D. 64 cao: 17 thấp

Câu 5:

Cho 5 tế bào đem loại ren như sau AB//ab DE//dE HhGgXY hạn chế phân sinh tinh dịch thực tiễn số phó tử tối nhiều tuy nhiên những tế bào rất có thể dẫn đến. thạo tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ thiến thân mật ren A và a; thân mật D và d 

A. 10

B. 5

C. 20

D. 15

Câu 6:

Ở một loại thực vật, tính trạng sắc tố phân tử vì thế 2 ren quy ấn định, từng ren đều sở hữu 2 alen, DT theo dõi tương tác nằm trong gộp. Trong loại ren đem 4 alen trội quy ấn định red color đậm, 3 alen trội quy ấn định red color vừa phải, 2 alen trội quy ấn định red color nhạt nhẽo, 1 alen trội quy ấn định color hồng, không tồn tại alen trội quy ấn định white color. Tính trạng độ cao cây vì thế một ren đem 2 alen quy ấn định, tính trạng thân mật cao trội trọn vẹn đối với tính trạng thân mật thấp. Các ren này phía trên những NST thông thường không giống nhau. thạo rằng ko xẩy ra đột đổi mới. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho cây dị hợp ý 3 cặp ren phó phấn cùng nhau, đời con cái rất có thể nhận được tối nhiều 10 loại hình.

II. Cây cao, đỏ rực vừa phải đem 3 loại ren không giống nhau.

III. Cho cây dị hợp ý 3 cặp ren (P) phó phấn cùng nhau nhận được F1. Nếu cho những cây hồng, thân mật thấp ở F1 phó phấn tình cờ, đời con cái đem loại hình thân mật thấp, phân tử White lúc lắc tỉ trọng 25%.

IV. Cho cây dị hợp ý 3 cặp ren tự động thụ phấn, đời con cái loại hình thân mật cao, hoa đỏ rực vừa phải lúc lắc tỉ trọng 18,75%.

A. 1.

B. 3. 

C. 4.

Xem thêm: cường độ dòng điện là gì

D. 2.