thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3

Thí nghiệm này tại đây nhận được muối hạt Fe (III) sau thời điểm phản xạ kết thúc?

Thí nghiệm này tại đây nhận được muối hạt Fe (III) sau thời điểm phản xạ kết thúc?

Bạn đang xem: thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt 3


Cho Fe(OH)2 vô hỗn hợp HCl dư.

Cho Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

Cho FeO vô hỗn hợp H2SO4 loãng.

Cho Fe vô hỗn hợp CuCl2.

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

A. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

B. Fe + HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + SPK + H2O

C. FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

D. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Đáp án B

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Hợp hóa học vô phân tử đem link ion là

  Hợp hóa học vô phân tử đem link ion là

  Xem thêm: bài văn tả cánh đồng lúa chín lớp 5

 • Chất này sau đó là hóa học ko năng lượng điện li ?

  Chất này sau đó là hóa học ko năng lượng điện li ?

 • Phản ứng này tại đây phi kim bị lão hóa ?

  Phản ứng này tại đây phi kim bị lão hóa ?

 • Ứng dụng này tại đây ko cần của ozon?

  Ứng dụng này tại đây ko cần của ozon?

 • Loại phân bón chất hóa học tạo ra chua cho tới khu đất là

  Loại phân bón chất hóa học tạo ra chua cho tới khu đất là

 • Xét hệ thăng bằng chất hóa học sau xẩy ra vào phía trong bình kín: C <sub>(r

  Xét hệ thăng bằng chất hóa học sau xẩy ra vào phía trong bình kín: C (rắn) + H2O (hơi) -> CO (khí)  + H2 (khí)

  Tác động này tại đây vô hệ (giữ nguyên vẹn những ĐK khác) không làm vận động và di chuyển cân nặng bằng?

 • Cho sản phẩm biến hóa hoá học tập sau :

   Điều đánh giá này tại đây đúng:

 • Cho sơ trang bị phản ứng:
H<sub>2</sub>  

  Cho sơ trang bị phản ứng:

  Xem thêm: what is the date today

  H2     X     Y    Z    T  propan-2-ol.

  Biết X, Y, Z, T đều là thành phầm chủ yếu. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X và Z theo thứ tự là

 • Alanin đem công thức là: