thời hạn đăng kiểm xe ô to 4 chỗ

Tôi mới sắm xe hơi và tiếp tục đăng kiểm theo gót quy tấp tểnh. Cho tôi chất vấn, so với xe cộ xe hơi 4 điểm thì chu kỳ luân hồi đăng kiểm là từng nào tháng? - anh Hải (An Giang) đem thắc mắc?

Chu kỳ đăng kiểm so với xe cộ xe hơi 04 điểm là từng nào tháng?

Tại Phụ lục XI phát hành tất nhiên Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy tấp tểnh về chu kỳ luân hồi kiểm tấp tểnh so với những loại xe cộ xe hơi như sau:

Bạn đang xem: thời hạn đăng kiểm xe ô to 4 chỗ

Xem cụ thể Phụ lục XI Thông tư 16/2021/TT-BGTVT

Xem cụ thể Phụ lục XI phát hành tất nhiên Thông tư 16/2021/TT-BGTVT: Tại phía trên.

Theo quy tấp tểnh nêu bên trên thì chu kỳ luân hồi đăng kiểm xe cộ xe hơi 04 điểm được quy tấp tểnh như sau:

Đối với xe cộ ko kinh doanh:

- Sản xuất cho tới 07 năm: Chu kỳ đầu là 30 tháng; chu kỳ luân hồi lịch là 18 mon.

- Sản xuất bên trên 07 năm cho tới 12 năm: Chu kỳ lịch là 12 mon.

- Sản xuất bên trên 12 năm: Chu kỳ lịch là 06 mon.

Đối với xe cộ kinh doanh:

- Sản xuất cho tới 05 năm: Chu kỳ đầu là 24 tháng; chu kỳ luân hồi lịch là 12 mon.

- Sản xuất bên trên 05 năm: Chu kỳ lịch là 06 mon.

- Có cải tạo: Chu kỳ đầu là 12 tháng; chu kỳ luân hồi lịch là 06 mon.

Chu kỳ đăng kiểm so với xe cộ xe hơi 04 điểm là từng nào tháng?

Xem thêm: truyền cảm hứng tiếng anh

Chu kỳ đăng kiểm so với xe cộ xe hơi 04 điểm là từng nào tháng? túi tiền đăng kiểm so với xe cộ xe hơi 04 điểm là bao nhiêu? (Hình kể từ Internet)

Chi phí đăng kiểm so với xe cộ xe hơi 04 điểm là bao nhiêu?

Căn cứ theo gót quy tấp tểnh bên trên đái mục 1 Mục I Biểu giá bán cty phát hành kèm cặp Thông tư 55/2022/TT-BTC quy tấp tểnh như sau:

Theo cơ, so với xe cộ xe hơi 04 điểm thì ngân sách đăng kiểm là 250.000 đồng.

Điều khiển xe cộ xe hơi vượt lên trên thời hạn đăng kiểm bị trừng trị từng nào tiền?

Tại Điều 16 Nghị tấp tểnh 100/2019/NĐ-CP được sửa thay vị khoản 9 Điều 2 Nghị tấp tểnh 123/2021/NĐ-CP quy đinh như sau:

Xử trừng trị người điều khiển và tinh chỉnh xe cộ xe hơi (bao bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ-mi rơ moóc được kéo theo) và những loại xe cộ tương tự động xe cộ xe hơi vi phạm quy tấp tểnh về ĐK của phương tiện đi lại khi nhập cuộc phó thông
...
5. Phạt chi phí kể từ 3.000.000 đồng cho tới 4.000.000 đồng so với một trong số hành động vi phạm sau đây:
a) Điều khiển xe cộ đem Giấy ghi nhận hoặc tem kiểm tấp tểnh an toàn và tin cậy nghệ thuật và bảo đảm môi trường thiên nhiên tuy nhiên đã mất hạn dùng bên dưới 01 mon (kể cả rơ moóc và sơ-mi rơ moóc);
...
6. Phạt chi phí kể từ 4.000.000 đồng cho tới 6.000.000 đồng so với một trong số hành động vi phạm sau đây:
...
c) Điều khiển xe cộ không tồn tại Giấy ghi nhận hoặc tem kiểm tấp tểnh an toàn và tin cậy nghệ thuật và bảo đảm môi trường thiên nhiên (đối với loại xe cộ đem quy tấp tểnh nên kiểm tấp tểnh, trừ xe cộ ĐK tạm thời thời) hoặc đem tuy nhiên đã mất hạn dùng kể từ 01 mon trở lên trên (kể cả rơ moóc và sơ-mi rơ moóc);
...
8. Ngoài việc bị trừng trị chi phí, người điều khiển và tinh chỉnh xe cộ triển khai hành động vi phạm còn bị vận dụng những mẫu mã xử trừng trị bổ sung cập nhật sau đây:
a) Thực hiện tại hành động quy tấp tểnh bên trên điểm a, điểm b khoản 3; khoản 4; khoản 5; điểm c khoản 6; điểm a khoản 7 Như vậy bị tước đoạt quyền dùng Giấy quy tắc tài xế kể từ 01 mon cho tới 03 tháng;
...

Như vậy, việc điều khiển và tinh chỉnh xe cộ xe hơi vượt lên trên thời hạn đăng kiểm thì rất có thể bị trừng trị chi phí kể từ 3.000.000 đồng cho tới 4.000.000 đồng so với tình huống vượt lên trên thời hạn đăng kiểm bên dưới 01 mon và kể từ 4.000.000 đồng cho tới 6.000.000 đồng so với tình huống vượt lên trên thời hạn đăng kiểm kể từ 01 mon trở lên trên.

Ngoài đi ra người vi phạm còn bị tước đoạt quyền dùng Giấy quy tắc tài xế kể từ 01 mon cho tới 03 mon.

Trân trọng!

Xem thêm: dung dịch nào sau đây hòa tan được al2o 3