thu hồi tiếng anh là gì

Bản dịch của "thu hồi" vô Anh là gì?

vi thu hồi = en

Bạn đang xem: thu hồi tiếng anh là gì

volume_up

recuperate

chevron_left

chevron_right

VI

thu hồi {động}

EN

 • volume_up recuperate
 • regain

vốn góp vốn đầu tư ko tịch thu được {danh}

EN

Bản dịch

VI

thu hồi {động từ}

thu hồi (từ khác: phục hồi sức mạnh, lấy lại)

volume_up

recuperate {động}

thu hồi (từ khác: lấy lại, lúc lắc lại)

volume_up

regain {động}

VI

vốn góp vốn đầu tư ko tịch thu được {danh từ}

1. tài chủ yếu

vốn góp vốn đầu tư ko tịch thu được (từ khác: vốn liếng chết)

volume_up

lock-up {danh}

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "thu hồi" vô giờ Anh

hồi danh từ

English

 • streak

thu danh từ

English

 • autumn

thải hồi động từ

English

 • discharge
 • dismiss

thu thập danh từ

English

 • collect

thu hoạch danh từ

English

 • collect

thu được động từ

Xem thêm: dịch tiếng anh ra tiếng việt

English

 • acquire
 • win
 • obtain

thu được tính từ

English

 • acquire

thu nhỏ động từ

English

 • diminish

triệu hồi động từ

English

 • recall

thu nhập danh từ

English

 • revenue
 • income

thu hít động từ

English

 • bring in

thu hít tính từ

English

 • attractive

lần hồi trạng từ

English

 • gradually

đàn hồi tính từ

English

 • resilient

thu nhặt động từ

English

 • collect

phản hồi động từ

English

 • reflect

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • thoát
 • thoát vô đàng tơ kẽ tóc
 • thoát y
 • thoát được
 • thoải mái
 • thoải cái thực hiện gì
 • thu
 • thu dọn
 • thu hoạch
 • thu hút
 • thu hồi
 • thu lượm
 • thu bản thân vô trong
 • thu nhập
 • thu nhập trước thuế
 • thu nhỏ
 • thu nhỏ lại
 • thu phân
 • thu phục được
 • thu thập
 • thu thập thông tin

Động từ Chuyên mục phân tách động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu giúp với thể loại của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân tách động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách mong muốn ngủ giải lao bởi vì một trò chơi? Hay mình muốn học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp công cộng cả nhị nhỉ! Chơi