tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Tia mặt trời và tia Rơnghen đều phải có thực chất là sóng năng lượng điện kể từ, với bước sóng lâu năm cụt không giống nhau nên

Bạn đang xem: tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

A. bọn chúng bị chênh chếch không giống nhau nhập kể từ ngôi trường đều.

B. bọn chúng bị chênh chếch không giống nhau nhập năng lượng điện ngôi trường đều.

C. với kỹ năng đâm xuyên không giống nhau.

D. bọn chúng đều được dùng nhập nó tế để có thể chụp X–quang (chụp điện).

Đáp án C

Tia X là sóng năng lượng điện kể từ với bước từ trường sóng ngắn trong tầm \({10^{ - 8}}m - {10^{ - 11}}m\)

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

Đinh Gia Quang cảm ơn bạn

. 25/04/2018

Hà Đức Minh Thảo sao ko thấy thầy nhắc đến việc bị chênh chếch nhập kể từ năng lượng điện ngôi trường ạ ?

. 01/03/2018

Đoàn Quang Minh - Tia X là sóng năng lượng điện kể từ với bước từ trường sóng ngắn trong tầm ( lam nhiều = 10^-8 m cho tới 10^-11 m ) e nha

. 26/02/2018

Hồ Đình An tia X kể từ 10^(-11) cho tới 10^(-9) hoặc 10^(-11) cho tới 10^(-8) vậy ?

1 Trả điều . 26/02/2018

Xem thêm: cu(no3)2

Bùi Ngọc Đại công thức tích điện là hc/lamđa, nhập cơ c là véc tơ vận tốc tức thời độ sáng, h là hằng số Phlang 6,625.10^-34, vì thế bước sóng càng nhỏ thì tích điện càng rộng lớn, bước sóng càng rộng lớn thì tích điện càng nhỏ---> Khả năng đâm xuyên không giống nhau . 8/2/2017

1 Trả điều . 08/02/2017

ForceForOnlyTarget vì như thế nó không giống nhau nên đặc điểm cx không giống nhau thôi . 17/1/2017

. 17/01/2017

Lavender k hiểu câu này mang lại lăp bac nào là goiiari quí hộ' . 17/1/2017

1 Trả điều . 17/01/2017