tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng chiết suất n bằng căn 3

Câu hỏi:

20/08/2021 129,827

B. 300

C. 600   

Đáp án chủ yếu xác

D. 500

 Xem điều giải

VietJack

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên đem tách suất n, sao mang lại tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc tới i được tính theo đòi công thức:

Câu 2:

Một tia sáng sủa cút kể từ bầu không khí vào trong 1 môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt đem tách suất vì chưng 2. sành góc khúc xạ vì chưng 300, góc cho tới có mức giá trị bằng:

Câu 3:

Một tia sáng đơn sắc cút từ ko khí vào môi trường vô suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Câu 4:

Chiếu một tia sáng sủa kể từ bầu không khí vào trong 1 khối hóa học vô xuyên suốt đem tách suất 1,5 với góc cho tới 600 thì tia khúc xạ vô khối hóa học bị nghiêng đối với tia cho tới một góc là:

Câu 5:

Tia sáng sủa cút kể từ nước đem tách suất n1=43 sang thủy tinh nghịch đem tách suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc nghiêng D tạo ra vì chưng tia khúc xạ và tia cho tới có mức giá trị là? sành góc cho tới i=300.

Câu 6:

Một tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới mặt phẳng một môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt sao mang lại tia bản năng và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi cơ góc cho tới và góc khúc xạ tương tác cùng nhau qua loa hệ thức:

Câu 7:

Chiếu chùm tia sáng sủa đơn sắc kể từ bầu không khí cho tới mặt mũi phân cơ hội của môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt đem tách suất n. sành tia cho tới phù hợp với mặt mũi phân cơ hội góc 300. Khi cơ tia khúc xạ phù hợp với mặt mũi phân cơ hội góc 600. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Câu 8:

Khi góc cho tới tăng gấp đôi thì góc khúc xạ:

Câu 9:

Tính véc tơ vận tốc tức thời của khả năng chiếu sáng truyền vô môi trường thiên nhiên nước. sành tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí với góc cho tới là i=600 thì góc khúc xạ nội địa là r=400. Lấy véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng ngoài ko khí c=3.108m/s

Câu 10:

Một tia sáng sủa SI truyền kể từ buôn bán trụ thủy tinh nghịch đi ra bầu không khí như hình vẽ. sành tách suất của bầu không khí n2=1, của thủy tinh nghịch  n1=2;  α=600

VietJack

Giữ nguyên vẹn góc cho tới, đem khối thủy tinh nghịch vô nội địa. Góc khúc xạ r = ?, biết tách suất của nước là 43.

Câu 11:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí vô môi trường thiên nhiên đem tách suất n, sao mang lại tổng khuôn khổ góc cho tới và góc khúc xạ vì chưng 900. Khi cơ góc cho tới i được xem theo đòi công thức:

Xem thêm: bài văn tả con sông

Câu 12:

Cho nhị môi trường thiên nhiên vô xuyên suốt đồng tính, tách suất thứu tự n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên nhị so với môi trường thiên nhiên một là :

Câu 13:

Khi sin góc cho tới tăng gấp đôi thì sin góc khúc xạ:

Câu 14:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng vô chân ko là 3.108m/s, tách suất của vàng là 2,42. vận tốc khả năng chiếu sáng vô vàng là :