tiếng anh 8 unit 6 looking backLời giải bài bác tập luyện Unit 6 lớp 8 Looking Back trang 68 vô Unit 6: Lifestyles Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 6 looking back

1 (trang 68 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match each word or phrase with its meaning (Nối từng kể từ hoặc cụm kể từ với nghĩa của nó)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. c

2. d

3. e

4. a

5. b

Hướng dẫn dịch:

1 - c: lối sinh sống - phương thức nhưng mà cá thể hoặc group người sinh sống và thao tác.

2 - d: common practice - thủ tục thường thì của một việc gì bại.

3 - e: thực phẩm trên phố - thực phẩm hoặc thức uống thực hiện sẵn được cung cấp bên trên trên phố hoặc những điểm công nằm trong không giống.

4 - a: thực hiện vật dụng tay chân - thực hiện vật dụng thủ công, dùng những kĩ năng.

5 - b: dogsled - xe pháo bởi chó kéo (thường là bên trên tuyết)

Quảng cáo

2 (trang 68 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete each sentence with a word or phrase from the box (Hoàn trở nên từng câu với cùng một kể từ hoặc cụm kể từ từ hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. My younger sister is __________ listening lớn music while studying.

2. The native people there ___________ us warmly when we arrived.

3. Many people are trying lớn adopt a healthy __________ these days.

4. I believe that _________ are not as interesting as offline lessons.

5. It is difficult for some villages lớn _________ their traditional lifestyle.

Đáp án:

1. in the habit of

2. greeted

3. lifestyle

4. online lessons

5. maintain

Giải thích:

1. in the habit of = theo đuổi thói quen

2. greeted = chào

3. lifestyle = lối sống

4. online lessons = tiết học tập trực tuyến

5. maintain = duy trì

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Em gái tôi với thói thân quen nghe nhạc vô khi tham gia học.

2. Những người bạn dạng địa ở bại tiếp nhận Cửa Hàng chúng tôi nồng sức nóng Lúc Cửa Hàng chúng tôi cho tới.

3. Ngày ni, nhiều người đang được nỗ lực vận dụng lối sinh sống trong mát.

4. Tôi tin tưởng rằng những bài học kinh nghiệm trực tuyến ko thú vị vị những bài học kinh nghiệm nước ngoài tuyến.

5. Một số thôn khó khăn giữ lại nếp sinh sống truyền thống lịch sử.

3 (trang 68 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets. (Hoàn trở nên những câu, dùng thì chính của động kể từ vô ngoặc)

1. No worries. The organisers (send) _______ us an invitation soon.

2. Unless they behave, those children (not be) __________ welcome here.

3. Do you think online learning (become) ________ the new mode of education?

4. If I (win) ________ the competition, I will donate half of the prize money lớn charity.

5. ______ we (have to) _______ keep lớn the left when we drive in Singapore next week?

Quảng cáo

Đáp án:

1. will send

2. won’t be

3. will become

4. win

5. Will we have to

Giải thích:

Cấu trúc thì sau này đơn:

(+) S + will + V-inf + …

(⎯) S + won’t + V-inf + …

(?) Will + S + V-inf + …?

Xem thêm: hải phòng cách hà nội bao nhiêu km

Hướng dẫn dịch:

1. Không nên phiền lòng. Ban tổ chức triển khai tiếp tục sớm gửi thư chào mang đến Cửa Hàng chúng tôi.

2. Trừ Lúc bọn chúng ngoan ngoãn ngoãn, những đứa trẻ con bại sẽ không còn được tiếp nhận ở trên đây.

3. quý khách hàng với nghĩ về học tập trực tuyến tiếp tục trở nên cách thức dạy dỗ mới?

4. Nếu tôi thắng cuộc ganh đua, tôi tiếp tục quyên chung 50% số chi phí thưởng mang đến tổ chức triển khai kể từ thiện.

5. Chúng tao với nên lên đường phía bên trái Lúc tài xế ở Singapore vô tuần cho tới không?

4 (trang 68 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Rewrite the following sentences, so sánh that their meaning stays the same. (Viết lại những câu sau sao mang đến nghĩa ko đổi)

1. Don't play computer games for too long. You will harm your eyes.

If you play _______________________________.

2. Be careful with your diet, or you will get overweight.

You will _________________________________.

3. We'll go lớn the beach unless it rains.

If ________________________________________.

4. If you don’t hurry up, you will be late.

Unless ____________________________________.

5. Unless the teacher explains the lesson again, we won't understand it very well.

If ________________________________________.

Đáp án:

1. If you play computer games for long, you will harm your eyes.

2. My dad will visit Coober Pedy next summer.

3. If it doesn't rain, we'll go lớn the beach.

4. Unless you hurry up, you will be late.

5. If the teacher doesn’t explain the lesson again, we won’t understand it very well.

Giải thích:

- Cấu trúc ĐK loại I: If + Present Simple, Future Simple.

- Unless = If … not … (trừ Lúc …)

Hướng dẫn dịch:

A. Câu gốc

1. Không chơi trò giải trí bên trên PC vượt lên lâu. quý khách hàng tiếp tục thực hiện sợ hãi hai con mắt của doanh nghiệp.

2. Hãy cẩn trọng với chính sách thức ăn của doanh nghiệp, nếu như không các bạn sẽ bị quá cân nặng.

3. Chúng tôi tiếp tục lên đường biển lớn trừ Lúc trời mưa.

4. Nếu chúng ta ko nhanh chóng lên, các bạn sẽ bị trễ.

5. Trừ Lúc nhà giáo lý giải lại bài học kinh nghiệm, nếu như không Cửa Hàng chúng tôi sẽ không còn làm rõ lắm.

B. Câu mới

1. Chơi trò chơi máy tính lâu tiếp tục sợ hãi đôi mắt.

2. Cha tôi sẽ tới thăm hỏi Coober Pedy vô ngày hè cho tới.

3. Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta tiếp tục lên đường biển lớn.

4. Trừ khi chúng ta nhanh chóng lên, nếu như không các bạn sẽ bị trễ.

5. Nếu nhà giáo ko lý giải lại bài học kinh nghiệm, Cửa Hàng chúng tôi sẽ không còn làm rõ lắm.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1 (trang 62, 63)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63, 64)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication (trang 64, 65)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project (trang 69)

Xem tăng điều giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-6-folk-tales.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học