tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

'city

Linda lives in a 'city. (Linda sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh.)

'village

My best friend lives in a 'village. (Bạn thân thích của tôi sinh sống ở nông thôn.)

'mountains

I live in the 'mountains. (Tôi sinh sống ở miền núi.)

'tower

He lives in a tall and quiet 'tower. (Cậu ấy sinh sống ở tòa tháp bên trên cao và yên lặng tĩnh.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud. 

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau cơ hiểu rộng lớn những câu sau.)

1. Linda lives in a big ___________.

a. country

b. city

2. They live in the __________.

a. countryside

b. mountains

3. We live in Binh Minh ___________.

a. Tower

b. Town

Lời giải chi tiết:

1. b Linda lives in a big city.

(Linda sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.)

2. a They live in the countryside.

(Họ sinh sống ở miền quê.)

3. a We live in Binh Minh Tower.

(Chúng tôi sinh sống ở tòa mái ấm Bình Minh.)

Bài 3

3. Let's chant. 

(Chúng tao nằm trong ca hát đồng dao.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bạn sinh sống ở đâu?

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống ở lối Quang Trung.

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống ở Green Avenue.

Bạn sinh sống ở đâu?

Tôi sinh sống Tại Green Tower.

Green Tower như vậy nào?

Nó cao và yên lặng tĩnh.

Căn hộ của người tiêu dùng như vậy nào?

Nó rộng lớn và xinh rất đẹp.

Bài 4

4. Read and tick Yes (Y) or No (N).

(Đọc và ghi lại lựa chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N).)

Trung lives with his grandparents in Ha Noi. His address is 81, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Ha Noi. The family lives on the fourth floor of Ha Noi Tower. Their flat is big and modern. It has a fine view. Trung likes the new place because it is in the đô thị centre and near his new school.

1. Trung lives with his parents in Ha Noi.

(Trung sinh sống với tía u cậu ấy ở TP. hà Nội.)

2. He lives in a tower.

(Cậu ấy sinh sống ở một tòa tháp.)

3. His flat is far from the đô thị centre.

(Căn hộ cậu ấy xa xôi đối với trung tâm TP. Hồ Chí Minh.)

4. His new school is near his trang chủ.

(Trường học tập mới mẻ của cậu ấy ngay sát mái ấm cậu ấy.)

5. Trung likes his new trang chủ.

(Trung quí mái ấm mới mẻ của cậu ấy.)

Xem thêm: cu(no3)2

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Trung sinh sống với các cụ ở TP. hà Nội. Địa chỉ của cậu ấy là 81, lối Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. hà Nội. tổ ấm sinh sống tại tầng 4 của tòa tháp TP. hà Nội. Căn hộ của mình rộng lớn và tiến bộ. Nó sở hữu tầm nhìn xin xắn. Trung quí điểm ở mới mẻ chính vì nó ở trung tâm TP. Hồ Chí Minh và ngay sát ngôi trường học tập mới mẻ của cậu ấy.

Lời giải chi tiết:

1. N

2. Y

3. N

4.Y

5.Y

Bài 5

5. Write about your friend.

(Viết về chúng ta em.)

1. What's his/her name?        

(Tên của những người này là gì?)

2. Where is he/she from?          

(Cậu/Cô ấy tới từ đâu?)

3. What's his/her address?         

(Địa chỉ của cậu/cô ấy là gì?)

4. Who does he/she live with?

(Cậu/cô ấy sinh sống với ai?)

5. What's his/her trang chủ like?

(Nhà của cậu/cô ấy như vậy nào?)

6. Does he/she lượt thích his/her hometown? Why?/ Why not?

(Cậu/Cô ấy quí quê của cậu/cô ấy nên không? Tại sao?/Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. His name is Khang.               

(Tên cậu ấy là Khang.)

2. He is from Ho Chi Minh City.

(Cậu ấy tới từ Thành phố Xì Gòn.)

3. His address is/ lt's 128/27, Thien Phuoc Street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

(Địa chỉ của cậu ấy/Nó là số 128/27, lối Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Xì Gòn.)

4. He lives with his parents.

(Cậu ấy sinh sống với phụ huynh.)

5. His trang chủ is big and modern.

(Nhà của cậu ấy rộng lớn và tiến bộ.)

6. No, he doesn't. Because it is busy and crowded.

(Không, cậu ấy ko quí. Bởi vì như thế nó náo sức nóng và sầm uất.)

Bài 6

6. Project (Dự án)

Draw a house and write its address.

(Vẽ một mái ấm và viết lách vị trí của chính nó.)

Từ vựng

7. Colour the stars. 

(Tô color những ngôi sao 5 cánh.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Bây giờ tôi sở hữu thể: 

- chất vấn và vấn đáp những thắc mắc về vị trí và quê quán 

- nghe hiểu những bài xích nghe nói tới vị trí và quê quán 

- hiểu hiểu những đoạn văn nói tới vị trí và quê quán 

- viết lách về vị trí và quê quán của bè bạn tôi

Câu 8

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: i bought the golden fish

6. 

7. 

8.