tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2


It's sánh hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? Trời thời điểm ngày hôm nay quá nóng! Có nên trời thông thường như vậy vô ngày hè ko Nam ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.) 

a) It's sánh hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? - Yes, it is.

(Trời thời điểm ngày hôm nay quá nóng! Có nên trời thông thường như vậy vô ngày hè ko Nam? - Đúng thế.)

b) It's usually hot in summer. And it rains a lot. - Really? I lượt thích summer here because I can swim in the sea.

(Trời thông thường xuyên rét vô ngày hè. Và trời mưa nhiều. - Thật không? Mình quí ngày hè ở phía trên cũng chính vì bản thân hoàn toàn có thể tắm biển cả.)

c) What's summer lượt thích in your country, Peter? - It's cooler kêu ca here. But it's very green. There are lots of flowers and plants?

(Mùa hè ở quốc gia các bạn thế này Peter? - Trời non rộng lớn ở phía trên. Nhưng trời vô cùng xanh lơ. Có nhiều hoa và cây cỏ.)

d) Really? I'd lượt thích lớn visit your country in summer.

(Thật không? Mình ham muốn cho tới thăm hỏi quốc gia các bạn vô ngày hè.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và phát biểu.) 

Lời giải chi tiết:

a) What's spring lượt thích in your country? - It's usually cold. There's wind.

(Mùa xuân ở quốc gia các bạn ra sao? - Trời thông thường giá buốt. Có dông tố.)

b) What's summer lượt thích in your country? - It's usually hot. There are flowers.

(Mùa xuân ở quốc gia các bạn ra sao? - Trời thông thường rét. Có nhiều hoa.)

c) What's autumn lượt thích in your country? - It's usually cool. There is rain.

(Mùa thu ở quốc gia các bạn ra sao? - Trời thông thường non. Có mưa.)

d) What's winter lượt thích in your country? - It's very cold. There is snow.

(Mùa sầm uất ở quốc gia các bạn ra sao? - Trời vô cùng giá buốt. Có tuyết.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những mùa vô năm và khí hậu.

Where vì thế you live?

(Bạn sinh sống ở đâu?)

I live...

(Tôi sinh sống ở...)

How many seasons are there?

(Có từng nào mùa?)

There are...

(Có...)

What are they?

(Chúng là gì?)

They're...

(Chúng là...)

What's your favourite season?

(Mùa yêu thương quí của người tiêu dùng là gì?)

I lượt thích...

(Tôi thích...)

What's spring/summer/... like?

(Mùa xuân/hè/... thế này ?)

It's usually...

(Trời thông thường...)

Bài 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và ghi chép một kể từ vô khu vực trống không.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Do you lượt thích winter, Tony?

   Tony: Yes. I lượt thích it very much.

   Mai: What's winter lượt thích in your country?

   Tony: It's usually very cold. And there's a lot of wind.

2. Mai: What's your favourite season in your country, Akiko?

    Akiko: I lượt thích winter.

    Mai: Is it cold in winter?

    Akiko: Yes, it is. And there's a lot of snow.

3. Hakim: What's your favourite season, Mai?

   Mai: I lượt thích summer.

   Hakim: What's summer lượt thích in your country?

Xem thêm: cường độ dòng điện là gì

   Mai: It's usually hot. There's a lot of rain.

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Season

(Mùa)

Weather

(Thời tiết)

Tony

winter

(mùa đông)

cold, a lot of (1) wind

(lạnh, nhiều gió)

Akiko

(2) winter

(mùa đông)

cold, a lot of (3) snow

(lạnh, nhiều tuyết)

Mai

summer

(mùa hè)

(4) hot, a lot of (5) rain

(nóng, nhiều mưa)

Bài 5

5. Write about your favorite season and weather.

(Viết về mùa yêu thương quí của người tiêu dùng và khí hậu.)

1. What's your favourite season?

(Mùa yêu thương quí của người tiêu dùng là mùa nào?)

2. What's the weather lượt thích in your favourite season?

(Thời tiết ra làm sao vô mùa yêu thương quí của bạn?)

3. What's the weather lượt thích today?

(Hôm ni khí hậu thế nào?)

4. What will the weather be lượt thích tomorrow?

(Thời tiết tiếp tục ra làm sao vào trong ngày mai?)

Lời giải chi tiết:

1. My favourite season is spring.

(Mùa yêu thương quí của tôi là ngày xuân.)

2. It's cool.

(Trời non.)

3. It's hot and sunny.

(Trời rét và sở hữu nắng nóng.)

4. It's cold and windy.

(Trời giá buốt và sở hữu dông tố.)

Bài 6

6. Let's sing. 

(Chúng tớ nằm trong hát.)

The weather song (Bài hát thời tiết)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather lượt thích today? (Hôm ni khí hậu thế nào?)

It's sunny and it's windy. (Trời sở hữu nắng nóng và sở hữu dông tố.)

And there will be rain later. (Và tiếp tục mưa tiếp sau đó.)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be lượt thích tomorrow? (Ngày mai khí hậu tiếp tục thế nào?)

It will be cold. It wil be wet. (Trời tiếp tục giá buốt. Trời tiếp tục lúc nào cũng ẩm ướt.)

And there will be snow as well. (Và tiếp tục cũng đều có tuyết.)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: đột biến gen là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.