tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 3 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a) What did you tự on your summer holiday, Peter?

(Bạn đã thử gì nhập kỳ nghỉ ngơi hè của tôi vậy, Peter?)

 I went on a trip with my family.

(Mình đã từng đi phượt cùng theo với mái ấm gia đình bản thân.)

b) Where did you go?

(Bạn đã từng đi đâu?)

I went đồ sộ Ha Long Bay.

(Mình đã từng đi vịnh Hạ Long.)

c) What was the trip like?

(Chuyến chuồn thế nào?)

It was really nice.

(Nó thiệt sự chất lượng tốt đẹp nhất.)

d) What about you? Where did you go?

(Còn chúng ta thì sao? Quý Khách đã từng đi đâu?)

I went đồ sộ Ho Chi Minh City.

(Mình đã từng đi Thành phố Xì Gòn.)

Câu 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.)

Lời giải chi tiết:

a) Where did you go on holiday? - I went đồ sộ Ha Long Bay. 

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? Tôi đã từng đi vịnh Hạ Long.)

b) Where did you go on holiday? - I went đồ sộ Phu Quoc Island.      

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã từng đi hòn đảo Phú Quốc.)

c) Where did you go on holiday? - I went đồ sộ Hoi An Ancient Town.

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ? - Tôi đã từng đi phố cổ Hội An.)

d) Where did you go on holiday? - I went đồ sộ Hue Imperial City.   

(Bạn đã từng đi đâu nhập kỳ nghỉ?  - Tôi đã từng đi cố đô Huế.)

Câu 3

3. Let's talk. 

(Chúng tao nằm trong trình bày.)

Ask and answer questions about your holidays. 

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về kỳ nghỉ ngơi của khách hàng.)

Lời giải chi tiết:

- Where were you on holiday? ⇒ I was on the beach.

(Bạn vẫn ở đâu nhập kỳ nghỉ ngơi lễ? ⇒ Mình đã đi hải dương.)

- Where did you go? ⇒ I went đồ sộ Ha Long Bay.

(Bạn đã từng đi đâu? ⇒ Mình đã đến vịnh Hạ Long.)

- What was the trip like? ⇒ It was really nice.

(Chuyến phượt thế nào? ⇒ Thật sự tuyệt vời lắm vời.)

Câu 4

4. Listen and match.

(Nghe và nối.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Where were you last weekend, Tom?

    Tom: I was at the seaside.

    Mai: Where did you go?

    Tom: I went đồ sộ Ha Long Bay.

2. Mai: What's that?

    Quan: It's a photo of my trip last summer.

    Mai: Where did you go, Quan?

    Quan: I went đồ sộ Hue Imperial City.

3. Mai: Where did you go last Sunday, Linda?

    Linda: I went đồ sộ Ha Noi.

    Mai: Oh, that's great.

4. Mai: Where did you go last month, Nam?

    Nam: I went đồ sộ Ho Chi Minh City.

Xem thêm: phân tích bài thơ tức cảnh pác bó

    Mai: Did you have a good time?

    Nam: Yes, I did.

Tạm dịch:

1. Mai: Bạn vẫn ở đâu tuần trước đó vậy, Tom?

Tom: Mình ở bãi tắm biển.

Mai: Bạn đã từng đi đâu?

Tom: Mình cho tới vịnh Hạ Long.

2. Mai: Kia là gì thế?

Quan: Đó là bức hình chuyến phượt năm ngoái của tôi.

Mai: Bạn đã từng đi đâu, Quân?

Quan: Mình đang đi đến kinh trở nên Huế.

3. Mai: Chủ nhật trước chúng ta đã từng đi đâu vậy, Linda?

Linda: Mình cho tới TP Hà Nội.

Mai: Ồ, tuyệt quá.

4. Mai: Tháng trước chúng ta đã từng đi đâu vậy, Nam?

Nam: Mình cho tới TP. Hồ Chí Minh Xì Gòn.

Mai: Bạn với vui vẻ không?

Nam: Có chứ.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5. Read and match.

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1.c

2.d

3.a

4.e

5.b

1. Where were you last summer?

(Mùa hè năm ngoái chúng ta ở đâu?)

c. I was at the seaside.

(Mình ở bãi tắm biển.)

2. Where did you go?

(Bạn đã từng đi đâu?)

d. I went đồ sộ Phu Quoc Island.

(Mình chuồn hòn đảo Phú Quốc.)

3. What did you do?

(Bạn đã thử gì?)

a. I took a boat trip

(Mình chuồn phượt tự thuyền.)

4. What was the trip like?

(Chuyến phượt của khách hàng thế nào?)

e. It was great.

(Tuyệt vời.)

5. What's that?

(Kia là đồ vật gi thế?)

b. It's a photo of my trip.

(Đó là bức hình chuyến du ngoạn phượt của tôi.)

Câu 6

6. Let's play.

(Chúng tao nằm trong đùa.)

Find someone who...

(Tìm một người nào là này mà...)

Find someone who went đồ sộ the seaside last summer.

(Tìm một người nào là này mà đã từng đi cho tới bờ hải dương nhập năm ngoái.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: hải phòng cách hà nội bao nhiêu km

6. 

7. 

8.