tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

a)  Are you going to tướng Nam's birthday party?

(Bạn tiếp tục lên đường dự tiệc sinh nhật Nam cần không?)

Nam's birthday party? It was last Sunday.

(Tiệc sinh nhật Nam ư? Nó vẫn chính là Chủ nhật trước.)

Oh no! I thought it was today!

(Ôi không! Mình nghĩ về nó là hôm nay!)

b)  Did you go to tướng the party?

(Bạn vẫn đi dự tiệc cần không?)

Yes, I did. I went with Phong.

(Vâng, đích rồi. Mình lên đường với Phong.)

c)  How about you, Mai? Did you go to tướng the party?

(Còn các bạn thì sao Mai? quý khách mang theo dự tiệc không?)

No, I didn't. I visited my grandparents.

(Không, bản thân ko lên đường. Mình đã từng đi thăm hỏi các cụ bản thân.)

d)  Did you enjoy Nam's các buổi party, Phong?

(Bạn đem mến buổi tiệc của Nam ko Phong?)

Yes! We had a lot of fun!

(Có! Chúng bản thân đem thiệt nhiều niềm vui!)

Câu 2

2. Point and say. 

(Chỉ và phát âm.)

go on a picnic: lên đường dã ngoại 

enjoy the party: tận thưởng bữa tiệc 

join the funfair: tham dự tiệc chợ mừng chơi 

watch TV: xem TV 

Lời giải chi tiết:

a)  Did you go on a picnic? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn đã từng đi dã nước ngoài cần không? - Vâng, đích rồi. / Không, tôi ko lên đường.)

b)  Did you enjoy the party? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn đem mến buổi tiệc không? - Vâng, tôi đem. / Không, tôi ko mến.)

c)  Did you join the funfair? - Yes, I did. / No, I didn't.

(Bạn vẫn nhập cuộc trung tâm thương mại mừng đùa cần không? - Vâng, đích rồi. / Không, tôi ko nhập cuộc.)

d) Did you watch TV? - Yes, I did / No, I didn't.

(Bạn vẫn coi TV cần không? - Vâng, đích rồi. / Không, tôi ko coi.)

Câu 3

3. Let's talk.

(Chúng tao nằm trong phát biểu.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những gì các bạn đã từng.

Lời giải chi tiết:

- Did you go on a picnic? (Bạn mang theo dã nước ngoài không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã lên đường. / Không, bản thân ko lên đường.) 

- Did you enjoy the weekend? (Bạn đem mừng vào trong ngày vào ngày cuối tuần không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã lên đường. / Không, bản thân ko lên đường.) 

- Did you watch TV? (Bạn đem coi truyền ảnh không?)

Yes, I did. / No, I didn't. (Có, tôi đã lên đường. / Không, bản thân ko lên đường.) 

Câu 4

4. Listen and tick Yes (Y) or No (N).

(Nghe và ghi lại lựa chọn Có (Y) hoặc Không (N).)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: Did you go to tướng the zoo yesterday, Linda?

Linda: No, I didn't.

Phong: Did you stay at home?

Linda: Yes, I did.

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

2. Phong: Were you at the sports festival Mai?

Mai: Oh, yes.

Phong: Did you enjoy it?

Mai: No, I didn't. It was sánh crowded.

3. Mai: Did you stay at trang chính yesterday, Tony?

Tony: No, I didn't.

Mai: Where did you go?

Tony: I went to tướng visit my grandparents.

Tạm dịch:

1. Phong: Bạn đã từng đi cho tới sở thú ngày ngày hôm qua cần ko, Linda?

Linda: Không, tớ ko lên đường.

Phong: Bạn đem ở trong nhà không?

Linda: Vâng, tớ đem.

2. Phong: Bạn đem tham gia tiệc tùng, lễ hội thể thao ko, Mai?

Mai: Ồ, đem.

Phong: Bạn đem mến nó không?

Mai: Không, tớ ko mến. Nó quá sầm uất.

3. Mai: Hôm qua loa các bạn đem ở trong nhà ko, Tony?

Tony: Không, tôi ko.

Mai: Bạn đã từng đi đâu?

Tony: Tớ đã từng đi thăm hỏi các cụ của tôi.

Lời giải chi tiết:

Câu 5

5.  Read and complete.

(Đọc và hoàn thành xong.)

Lời giải chi tiết:

1. went

2. festival

3. joined

4. sports

5. enjoyed

Linda and Tom were on their holidays. They (1) went to different places. Linda went to tướng the (2) Festival of Flowers in Da Lat. Tom (3) joined a (4) sports festival. They (5) enjoyed their holidays very much.

(Linda và Tom vẫn trải qua loa những kỳ ngủ của mình. Họ lên đường nhiều điểm không giống nhau. Linda đã từng đi tiệc tùng, lễ hội hoa ở Đà Lạt. Tom vẫn nhập cuộc vào một trong những tiệc tùng, lễ hội thể thao (hội thao). Họ mến những kỳ ngủ của mình thật nhiều.)

Câu 6

6. Let's sing.

(Chúng tao nằm trong hát.)

What did you vì thế on Teachers’ Day?

(Bạn đã từng gì vào trong ngày Nhà giáo?)

What did you do? What did you do?

(Bạn đã từng gì? quý khách đã từng gì?)

What did you vì thế on Teachers' Day?

(Bạn đã từng gì vào trong ngày Nhà giáo?)

Did you have fun? Did you have fun?

(Bạn đem mừng không? quý khách đem mừng không?)

Yes, we did. We had lots of fun.

(Vâng, công ty chúng tôi mừng. Chúng tôi có rất nhiều nụ cười.)

Did you go? Did you go?

(Bạn đã từng đi cần không? quý khách đã từng đi cần không?)

Did you go on a picnic?

(Bạn đã từng đi dã nước ngoài cần không?)

No, we didn't. No, we didn't. We didn't go on a picnic.

(Không, công ty chúng tôi ko lên đường. Không, công ty chúng tôi ko lên đường. Chúng tôi đang không lên đường dã nước ngoài.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Xem thêm: đại học văn hoá hà nội

5. 

6. 

7.