tiếng anh lớp 6 tập 2

Giải toàn cỗ thắc mắc, bài xích luyện vô sgk giờ đồng hồ Anh lớp 6 luyện 2 mới nhất. Cẩm nang thực hiện bài xích luyện giờ đồng hồ Anh 6 luyện 2 mới nhất. Để học tập đảm bảo chất lượng giờ đồng hồ Anh 6 luyện 2 mới nhất. Luyện kỹ năng: nghe rằng phát âm ghi chép. Tất cả bài xích luyện vô đều được chỉ dẫn thực hiện cụ thể, dễ dàng nắm bắt. Mời những em học viên và độc giả tìm hiểu thêm. Tiếng Anh 6 luyện 2 mới nhất tech12h

Unit 7 : Television

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 tập 2

Getting started Unit 7 : Television

A closer look 1 Unit 7: Television

A closer look 2 Unit 7: Television

Communication Unit 7: Television

Skills 1 Unit 7: Television

Skills 2 Unit 7: Television

Looking back Unit 7: Television

Project Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Getting started Unit 8: Sports and games

A closer look 1 Unit 8: Sports and games

A closer look 2 Unit 8: Sports and Games

Communication Unit 8: Sports and Games

Skills 1 Unit 8: Sports and Games

Skills 2 Unit 8: Sports and Games

Looking Back Unit 8: Sports and Games

Project Unit 8: Sports and Games

Unit 9 : Cities of the World

Getting started Unit 9 : Cities of the World

A closer look 1 Unit 9: Cities of the world

A closer look 2 Unit 9: Cities of the World

Communication Unit 9: Cities of the World

Skills 1 Unit 9: Cities of the World

Skills 2 Unit 9: Cities of the World

Looking Back Unit 9: Cities of the World

Project Unit 9: Cities of the World

Language Review 3

Skills Review 3

Unit 10: Our houses in the future

Xem thêm: mã bưu điện hồ chí minh

Getting started Unit 10: Our houses in the future

A closer look 1 Unit 10: Our houses in the future

A closer look 2 Unit 10: Our houses in the future

Communication Unit 10: Our houses in the future

Skills 1 Unit 10: Our houses in the future

Skills 2 Unit 10: Our houses in the future

Looking Back Unit 10: Our houses in the future

Getting started Unit 11: Our greener world

Project Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

A closer look 1 Unit 11: Our greener world

A closer look 2 Unit 11: Our greener world

Communication Unit 11: Our greener world

Skills 1 Unit 11: Our greener world

Skills 2 Unit 11: Our greener world

Looking Back Unit 11: Our greener world

Project Unnit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Getting started Unit 12: Robots

A closer look 1 Unit 12: Robots

A closer look 2 Unit 12: Robots

Communication Unit 12: Robots

Skills 1 Unit 12: Robots

Skills 2 Unit 12: Robots

Looking Back Unit 12: Robots

Project Unit 12: Robots

Language Review 4

Skills Review 4

Xem thêm: cách làm trò chơi trên powerpoint