tiêu hóa là quá trình

Câu hỏi:

09/03/2020 29,464

Bạn đang xem: tiêu hóa là quá trình

A. thực hiện biến hóa đồ ăn trở nên những hóa học hữu cơ

B. biến hóa đồ ăn trở nên dưỡng chất và tạo nên năng lượng

C. biến hóa những dưỡng chất đem nhập đồ ăn trở nên những hóa học đơn giản và giản dị nhưng mà khung người hít vào được

Đáp án chủ yếu xác

D. tạo nên những dưỡng chất và năng lượng

Đáp án C

Khái niệm :

Tiêu hóa là quy trình biến hóa những dưỡng chất đem nhập đồ ăn trở nên những hóa học đơn giản và giản dị nhưng mà khung người hít vào được.

Các mẫu mã chi tiêu hoá :

Tiêu hóa ở động vật hoang dã gồm:

- Tiêu hóa nội bào (tiêu hoá nhập tế bào)

- Tiêu hóa nước ngoài bào (tiêu hoá bên phía ngoài tế bào)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đột đổi mới ren lặn tiếp tục biểu thị bên trên loại hình

A. khi ở hiện trạng dị ăn ý tử và đồng ăn ý tử

B. khi ở hiện trạng đồng ăn ý tử

C. chỉ ở 1 phần khung người đem đột biến

D. trở nên loại hình ngay lập tức ở mới sau

Câu 2:

Ở một loại thực vật, ren A qui ấn định trái ngược đỏ lòm trội trọn vẹn đối với ren a qui ấn định trái ngược vàng. Cho cây 4n đem loại ren aaaa kí thác phấn với cây 4n đem loại ren AAaa, sản phẩm phân tính đời lai là

A. 1 đỏ: 1 vàng

B. 11 đỏ: 1 vàng

C. 3 đỏ: 1 vàng

D. 5 đỏ: 1 vàng

Câu 3:

Xem thêm: miền bắc gồm những tỉnh nào

Trong hệ tuần trả kín, huyết lưu thông

A. với vận tốc thời gian nhanh và ko trộn lẫn lộn dịch mô

B. với vận tốc chậm rì rì và ko trộn lẫn lộn dịch mô

C. với vận tốc chậm rì rì và trộn lẫn lộn dịch mô

D. với vận tốc thời gian nhanh và trộn lẫn lộn dịch mô

Câu 4:

Trong opêron Lac, tầm quan trọng của cụm ren cấu hình Z, Y, A là:

A. tổ hợp prôtêin khắc chế dính vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

B. tổ hợp những loại enzim nhập cuộc nhập phản xạ phân giải đàng lactôzơ

C. tổ hợp prôtêin khắc chế dính vào vùng vận hành nhằm ngăn chặn quy trình phiên mã

D. tổ hợp enzim ARN polimeraza dính vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

Câu 5:

Chuỗi pôlipeptit vì thế ren đột đổi mới tổ hợp đối với chuỗi pôlipeptit vì thế ren thông thường tổ hợp đem số axit amin đều nhau tuy nhiên không giống nhau ở axit amin loại 80. Đột đổi mới điểm bên trên ren cấu hình này nằm trong dạng

A. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ phụ thân loại 80

B. thêm 1 cặp nuclêôtit nhập địa điểm 80

C. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ phụ thân loại 81

D. mất mặt một cặp nuclêôtit ở địa điểm loại 80

Câu 6:

Kĩ thuật gửi một quãng ADN kể từ tế bào mang lại quý phái tế bào nhận bởi vì thể truyền được gọi là

A. kỹ năng tạo nên ADN tái mét tổ hợp

B. kỹ năng gửi gen

C. kỹ năng ghép những gen

D. kỹ năng tổng hợp gen

Xem thêm: chồng trước lại muốn phục hôn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK