tờ khai bảo hiểm xã hội

Tên thủ tục Đăng ký, ĐK lại, kiểm soát và điều chỉnh đóng góp BHXH tự nguyện; cung cấp bong BHXH
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Thu bảo đảm xã hội, bảo đảm hắn tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn ngoài ý muốn làm việc, dịch nghề nghiệp và công việc
Cơ quan tiền thực hiện BHXH Quận/ huyện
Ngày ban hành
Trình tự động thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

Bạn đang xem: tờ khai bảo hiểm xã hội

1. Trường ăn ý người nhập cuộc đóng góp thẳng mang đến ban ngành BHXH

Kê khai Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) bên trên điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ nước sơ); nộp bên trên Sở phận Một cửa ngõ của ban ngành BHXH hoặc bên trên Trung tâm Phục vụ HCC những cung cấp.

2. Trường ăn ý người nhập cuộc đóng góp thẳng mang đến Đại lý thu

- Kê khai Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) bên trên điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ nước sơ) và mục 2.4 nộp mang đến Đại lý thu.

- Đại lý thu lập Danh sách người nhập cuộc BHXH tự động nguyện (Mẫu D05-TS), Tờ khai Mẫu TK1-TS của người nhập cuộc nộp mang đến ban ngành BHXH.

 3. Trường ăn ý người nhập cuộc sở hữu đòi hỏi trả trả chi phí đóng góp BHXH tự động nguyện thì lập làm hồ sơ theo đòi quy lăm le bên trên tiết b điểm 1 mục 2.3 (Thành phần hồ nước sơ), nộp thẳng mang đến ban ngành BHXH hoặc Đại lý thu.

Bước 2.  Đóng tiền

Bước 3. Cơ quan tiền BHXH tiêu thụ làm hồ sơ và giải quyết và xử lý theo đòi quy lăm le.

Bước 4. Nhận thành quả giải quyết và xử lý gồm: Sổ BHXH; Quyết lăm le trả trả (Mẫu C16-TS) và chi phí trả trả theo như hình thức tiếp tục ĐK.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ

a) Đối với những người nhập cuộc đóng góp thẳng mang đến ban ngành BHXH nộp làm hồ sơ bởi vì một trong những mẫu mã sau:

- Qua cty bưu chủ yếu công ích;

- Trực tiếp bên trên thành phần Một cửa ngõ của ban ngành BHXH hoặc bên trên Trung tâm Phục vụ HCC những cung cấp.

b) Đối với những người nhập cuộc đóng góp thẳng mang đến Đại lý thu: nộp thẳng làm hồ sơ mang đến Đại lý thu.

 c) Đối với Đại lý thu: nhập tình huống triển khai giao dịch thanh toán năng lượng điện tử thì Đại lý thu lập làm hồ sơ bởi vì ứng dụng kê khai của BHXH nước ta hoặc của Tổ chức I- VAN; Ký năng lượng điện tử bên trên làm hồ sơ và gửi cho tới Cổng tin tức năng lượng điện tử BHXH nước ta hoặc qua chuyện Tổ chức I- VAN”.

2. Nộp tiền: người nhập cuộc hoàn toàn có thể lựa chọn:

a) Nộp chi phí mặt mũi mang đến ban ngành BHXH (trong tình huống người nhập cuộc đóng góp thẳng mang đến ban ngành BHXH);

b) Nộp chi phí mặt mũi mang đến Đại lý thu (trong tình huống người nhập cuộc đóng góp thẳng mang đến Đại lý thu);

c) Nộp chi phí trải qua thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống tiện nghi lanh lợi theo đòi cách thức ĐK (trong từng ngôi trường hợp).

3. Nhận kết quả

a) Người nhập cuộc đóng góp thẳng mang đến ban ngành BHXH: nhận thành quả bên trên Sở phận Một cửa ngõ của ban ngành BHXH hoặc bên trên Trung tâm Phục vụ HCC những cung cấp hoặc qua chuyện cty bưu chủ yếu.

b) Người nhập cuộc đóng góp thẳng mang đến Đại lý thu: nhận thành quả bên trên Đại lý thu.

c) Đối với những người nhập cuộc đóng góp trải qua ngân hàng hoặc khối hệ thống tiện nghi lanh lợi theo đòi cách thức ĐK nhận thành quả theo như hình thức ĐK.

Thành phần hồ nước sơ

1. Người tham lam gia

Xem thêm: bộ luật tố tụng hình sự 2015

- Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

2. Đại lý thu

- Danh sách người nhập cuộc BHXH tự động nguyện (Mẫu D05-TS).

Số lượng hồ nước sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết

1. Người tham lam gia

a) Trường ăn ý ĐK, ĐK lại, kiểm soát và điều chỉnh đóng góp BHXH tự động nguyện

Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Trường ăn ý trả trả chi phí tiếp tục đóng góp

- Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Sổ BHXH;

- Văn phiên bản xác thực hoặc phiên bản chụp tất nhiên phiên bản chủ yếu giấy má bệnh tử (trường ăn ý tiếp tục chết).

2. Đại lý thu

Danh sách người nhập cuộc BHXH tự động nguyện (Mẫu D05-TS). 

Đối tượng thực hiện Người nhập cuộc
Lệ phí Không
Tên khuôn mẫu đơn, khuôn mẫu tờ khai

- Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Danh sách người nhập cuộc BHXH tự động nguyện (Mẫu D05-TS).


D05_TS.pdf

TK1_TS.pdf

Yêu cầu, ĐK thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị lăm le số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015); 

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Quyết lăm le số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết lăm le số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết lăm le số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết lăm le số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020).

Xem thêm: học viện phật giáo việt nam

Thông tin tưởng thêm