toán lớp 2 kì 1

Đề đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1

Bộ 120 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023 là tư liệu ôn tập dượt gom những thầy cô với mọi bậc bố mẹ cho những em học viên ôn tập dượt và đi ra đề đua học tập kì 1 lớp 2 hiệu suất cao. Đây đó là đề Toán lớp 2 kì 1 với đáp án tất nhiên gom những em học viên ôn tập dượt và gia tăng những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 2 học tập kỳ 1.

Bạn đang xem: toán lớp 2 kì 1

>>> Sở đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo đuổi Thông tư 27 (Sách mới)

1. 100 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 đang rất được vận chuyển nhiều: Sở 100 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Miễn phí

2. Sở đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023

2.1. Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp trúng

Câu 1: Số ngay tắp lự sau của số tròn xoe chục nhỏ nhất là:

A. 9

B.10

C. 11

Câu 2: Dãy số được viết lách theo đuổi trật tự tăng dần dần là:

A. 91; 57; 58; 73; 24

B. 57; 58; 91; 73; 24

C. 57; 58; 24; 73; 91

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau vô sản phẩm là:

A. 27; 32

B. 18; 20

C. 17; 20

D. 17; 21

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhàng rộng lớn các bạn Thư ...

Tổng nhị xô nước là 14 lít .....

Bút chì B nhiều năm 9cm ......

Câu 5: Điền số phù hợp vô dù trống trải.

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đáp án theo lần lượt của câu a và b là:

A. 18; 38

B. 20; 38

C. 38; 18

Câu 6: Lan hái được 24 nhành hoa, Liên hái được nhiều hơn nữa Lan 16 nhành hoa. Liên hái được số nhành hoa là:

A. 8 bông hoa

B. 39 bông hoa

C. 40 bông hoa

D. 18 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà mang lại học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô trị tiến thưởng cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. thạo sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi thầy giáo còn sót lại từng nào khoản quà?

A. 70 khoản quà

B. 45 khoản quà

C. 25 khoản quà

D. 35 khoản quà

Câu 8: Hình mặt mũi với từng nào hình tứ giác?

Đề đua học tập kì 1 lớp 2

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a. 63 +18b. 19+ 35c. 61 - 24d. 100 - 82

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 2: Tính (1 điểm)

18 + 34 - 10

26 + 17 + 12

Bài 3: (1 điểm) Điền số đo phù hợp vô dù trống:

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 4: (2 điểm) Một cửa hàng với 42 loại áo, cửa hàng vẫn buôn bán 21 loại áo. Hỏi cửa hàng bại liệt còn sót lại từng nào loại áo?

Bài giải

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Bài 5: (1 điểm)

a. Số phù hợp điền vô vết chất vấn chấm là .........

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

b. Viết vô điểm chấm

- Một luật lệ cùng theo với tổng vị một vài hạng:

.............................................................................................................

- Một luật lệ trừ với số bị trừ vị hiệu:

.............................................................................................................

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1: Số ngay tắp lự sau của số tròn xoe chục nhỏ nhất là:

C. 11

Câu 2: Dãy số được viết lách theo đuổi trật tự tăng dần dần là:

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau vô sản phẩm là:

A. 27; 32

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhàng rộng lớn các bạn Thư Đ

Tổng nhị xô nước là 14 lít S

Bút chì B nhiều năm 9cm S

Câu 5:

A. 18; 38

Câu 6: Lan hái được 24 nhành hoa, Liên hái được nhiều hơn nữa Lan 16 nhành hoa. Liên hái được số nhành hoa là:

C. 40 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà mang lại học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô trị tiến thưởng cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. thạo sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi thầy giáo còn sót lại từng nào khoản quà?

C. 25 khoản quà

Câu 8:

C. 6

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

a. 63 +18 = 81b. 19 + 35 = 54c. 61 - 24 = 37d. 100 - 82 = 18

Bài 2: (1 điểm)

18 + 34 - 10 = 42

26 + 17 + 12 = 55

Bài 3: (1 điểm)

a, đôi mươi kg; 12 kg; 99 kilogam.

b, 32l; 9l; 27l

Bài 4: (2 điểm)

Bài giải

Cửa sản phẩm bại liệt còn sót lại số áo là:

42 - 21 = 21 cái

Đáp số: 21 loại áo

>> Xem thêm: Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo đuổi Thông tư 27 sách Cánh Diều

2.2. Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: TOÁN - LỚP HAI
THỜI GIAN LÀM BÀI : 35 phút

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

* Khoanh vô vần âm em cho rằng đúng

Câu 1. Chú mèo nào là đem luật lệ tính với thành quả là 12? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 2: Bao gạo vô hình sau đây nặng nề bao nhiêu Ki-lô-gam? (1 điểm)

A. 2 ki-lô-gam

B. 3 ki-lô-gam

C. 1 ki-lô-gam

D. 4 ki-lô-gam

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 3: Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

A. 3h 30 phút

B. 5 giờ 15 phút

C. 6 giờ 15 phút

D. 3h 15 phút

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 4. Điền thành quả trúng : 64 + 9 = ? (1 điểm)

A. 63

B. 73

C. 83

D. 93

Câu 5: Điền thành quả đúng: 76 – 8 = ? (1điểm)

A. 68

B. 58

C. 67

Câu 6: Điền thành quả đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)

A. 51

B. 54

C. 34

D. 44

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vô hình tam giác và hình trụ sao mang lại tương thích (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 8: Đặt tính rồi tính thành quả (1 điểm)

56 + 38

92 - 47

Câu 9: Trên cây khế với toàn bộ 67 ngược. Chim thần vẫn ăn rơi rụng 28 ngược. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào ngược khế? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 10: Trong hình sau đây với từng nào hình tam giác. (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu trúng ghi một điểm (câu 3 từng ý 0,5đ)

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M3)

Đáp án

D

A

C

B

A

D

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số vô hình tam giác và hình trụ sao mang lại tương thích (1 điểm) (M1)

Học sinh điền trúng thành quả vô mỗi hình ghi 0,5 đ

Đề đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức

Câu 8: Đặt tính rồi tính thành quả (1 điểm) (M2)

Học sinh biết đặt điều tính trúng và triển khai trúng từng luật lệ tính ghi 0,5đ

Đề đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối trí thức

Câu 9: Trên cây khế với toàn bộ 67 ngược. Chim thần vẫn ăn rơi rụng 28 ngược. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào ngược khế? (1 điểm) (M2)

Bài giải

Trên cây còn sót lại số ngược khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 ngược khế

Câu 10: Trong hình sau đây với từng nào hình tam giác. (1 điểm) (M3)

Trong hình mặt mũi với 3 hình tam giác.

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán - Khối lớp: 2 Năm học: 2022-2023

Mạch KT - KN

Số câu, số điểm, trở nên tố năng lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

1

1

2

2

1

4

3

Số điểm

1

1

2

2

1

4

3

Câu số

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

Tổng nằm trong

Số câu

3

1

2

2

1

1

6

4

Số điểm

3

1

2

2

1

1

6

4

Các trở nên tố năng lượng được kí hiệu vô quái trận đề:

 • Năng lực trí tuệ và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
 • Năng lực giải quyết và xử lý vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
 • Năng lực tiếp xúc toán học: Kí hiệu là GTTH
 • Mô hình hóa Toán học: MHH.

Xem thêm:

 • Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức
 • 08 đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức

2.3. Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN:TOÁN 2

(Thời gian dối làm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Ghi đi ra giấy má đáp án trúng nhất:

Câu 1: Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 1 chục là:

A. 13

B. 31

C.10

D.30

Câu 2: Số tròn xoe chục lớn số 1 với nhị chữ số là:

A.10

B. 99

C. 90

D. 50

Câu 3: Số bé nhỏ nhất với nhị chữ số như thể nhau là:

A. 1

B. 11

C. 10

D. 98

Câu 4: Hiệu của số lớn số 1 với nhị chữ số và số bé nhỏ nhất với nhị chữ số là:

A. 88

B. 80

C. 89

D. 99

Câu 5: Quả dưa đỏ cân nặng nặng:

Đề đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1 với đáp án

A. 3kg

B. 8kg

C. 7kg

D. 1kg

Câu 6: Số tròn xoe chục ngay tắp lự trước số 43 là:

A. 42

B. 40

C. 44

C. 50

Câu 7: Số nhỏ nhất với nhị chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 19

D. 20

Câu 8: Hình mặt mũi với từng nào đoạn thẳng?

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời tạo nên (Kèm đáp án)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Xem thêm: bài văn tả cánh đồng lúa chín lớp 5

38 + 45 72 - 68 23 + 54 69 – 43

Câu 2: (1 điểm) Tính

a, 100 – 34 + 28 = ..................................

= ..................................

b, 47 + 9 – 28 = ....................................

= .....................................

Câu 3: (1 điểm) Số?

Đề đánh giá Toán lớp 2 cỗ Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1 điểm) Bố khối lượng 67 kilogam, con cái khối lượng 23 kilogam. Hỏi cả nhị tía con cái khối lượng từng nào ki – lô - gam?

Câu 5: (1 điểm) Tính phỏng nhiều năm đàng bộp chộp khúc ABCD, biết đoạn trực tiếp AB = 3cm, đoạn trực tiếp BC = 4 centimet, đoạn trực tiếp CD = 2cm.

Câu 6: (1 điểm) Cô Hoa rời 19 dm nhằm may áo thì miếng vải vóc còn sót lại nhiều năm 45 dm. Hỏi khi đầu miếng vải vóc nhiều năm từng nào đề - xi - mét?

Đáp án đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Nếu học viên chỉ ghi vần âm, ko ghi số vẫn mang lại điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

1

A.13

0,5 điểm

2

C.90

0,5 điểm

3

B.11

0,5 điểm

4

C.89

0.5 điểm

5

A.3kg

0.5 điểm

6

B.40

0,5 điểm

7

C.10

0,5 điểm

8

D. 8

0.5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (1 điểm: từng luật lệ tính trúng 0,25 điểm, đặt điều tính chéo hoặc quên kẻ ko mang lại điểm)

Câu 10: Tính (1 điểm: từng luật lệ tính trúng 0,5 điểm)

a, 100 - 34 + 28 = 94

b, 47 + 9 - 28 = 24

Câu 11: (1 điểm) (Nếu viết lách số trúng dù nào là, mang lại 0,25 điểm dù đó)

Bộ đề đua học tập kì 1 lớp hai năm 2021 - 2022

Câu 12: (1 điểm)

Cả nhị tía con cái khối lượng số ki-lô-gam là: 0,5 điểm

67 + 23 = 90 (kg) 0,25 điểm

Đáp số: 90 kilogam 0,25 điểm

Câu 13: một điểm.

Độ nhiều năm đàng bộp chộp khúc ABCD là: 0,5 điểm

3+4+2= 9 (cm) 0,25 điểm

Đáp số: 9 centimet 0,25 điểm

Câu 14: 1 điểm

Lúc đầu miếng vải vóc nhiều năm số đề-xi-mét là: 0,5 điểm

45 + 19 = 64 (dm) 0,25 điểm

Đáp số: 64 dm 0,25 điểm

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Mạch kỹ năng,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

5

1

2

1

6

3

Câu số

1,2,3,6,7

9

10,11

4

Số điểm

2,5

1,0

2,0

0,5

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5

12

13

14

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,0

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

6

2

1

3

1

1

9

5

Số điểm

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

1,0

4,0

6,0

3. Sở đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Sách mới

3.1. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm đặt điều trước đáp án trúng.

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của số lớn số 1 với phụ thân chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của đàng bộp chộp khúc MNPQ là:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với quái trận

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp phù hợp.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức vô lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm bại liệt Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi các bạn nào là đi học sớm trước giờ vô học?

A. quý khách hàng Linh

B. quý khách hàng Nga

C. quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ phụ thân điểm trực tiếp sản phẩm vô hình sau:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với quái trận

Câu 3: Có nhị team người công nhân sửa đàng. Đội Một sửa được 840m đàng, team Hai sửa được nhiều hơn nữa team Một 50m đàng. Hỏi team Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4: Quan sát biểu đồ dùng giành giật sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với quái trận

b) Có từng nào nhành hoa hồng vẫn nở?

b) Số nhành hoa cúc nở nhiều hơn nữa số nhành hoa hồng là bao nhiêu bông?

3.2. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 vô số 72 là:

A. 7

B. 70

C. 9

D. 5

Câu 2: Số bao gồm 2 chục, 5 đơn vị chức năng viết lách là:

A. 20

B. 5

C. 25

D. 52

Câu 3: Số ngay tắp lự sau số nhỏ nhất với nhị chữ số là:

A. 10

B. 9

C. 11

D. 20

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là:

A. 36

B. 72

C. 46

D. 62

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là:

A. 35cm

B. 35dm

C. 8dm

D. 8cm

Câu 6: Mẹ Tùng mua sắm sáu chục ngược trứng. Mẹ Tùng thực hiện thức ăn không còn 4 ngược trứng. Hỏi u Tùng còn sót lại từng nào ngược trứng?

A. 2 quả

B. đôi mươi quả

C. 60 quả

D. 56 quả

Câu 7: Hôm ni là công ty nhật ngày 8 mon 12. Sinh nhật Dương vào trong ngày 10 mon 12. Hỏi sinh nhật Dương vào trong ngày loại mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 8: Hình mặt mũi có:

A. 4 tứ giác

B. 5 tứ giác

C. 8 tứ giác

D. 9 tứ giác

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với quái trận

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

54 + 39                 19 + 33                    82 – 17                       76 – 39

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ thêm thắt kim giờ nhằm đồng hồ đeo tay chỉ:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 với quái trận

Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 con kê. Nhà cô Tư nuôi thấp hơn mái ấm chú Ba 17 con kê. Hỏi mái ấm cô Tư nuôi từng nào con cái gà? (M3)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua sắm 7 lít nước tương, u ham muốn sụp vô phụ thân loại chai: 3l, 2l và 1l. Hỏi u cần thiết từng loại bao nhiêu chai?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: cường độ dòng điện là gì

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Đề cương ôn đua học tập kì 1 lớp 2 Sách mới

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 (Sách mới)

5. Đề đua học tập kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • 120 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023
 • 42 đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán theo đuổi Thông tư 27 năm 2022-2023
 • 24 Đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Tải nhiều 2022
 • Bộ 35 đề đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2022
 • Đề đua học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 với đáp án năm 2022 - 2023

Trên phía trên, VnDoc.com vẫn ra mắt cho tới những em Sở 120 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023. Bên cạnh đó, những em rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt tư liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 nhằm học tập chất lượng tốt rộng lớn những lịch trình của lớp 2.