toán lớp 3 nâng cao

Bài tập luyện Toán lớp 3 nâng cao

Bạn đang xem: toán lớp 3 nâng cao

Những câu hỏi hoặc và khó khăn lớp 3 tổ hợp những bài xích tập luyện toán nâng lên lớp 3, những đề ganh đua học viên chất lượng lớp 3 môn toán. Tài liệu nhằm học tập chất lượng môn Toán nâng lên lớp 3 này được xem là tư liệu tiếp thu kiến thức hoặc giành cho những em học viên gia tăng và nâng lên kỹ năng và kiến thức, tu dưỡng học viên tương đối tốt. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm những bài xích toán lớp 3 nâng cao sau đây.

I. Các bài xích tập luyện học viên chất lượng Toán 3

Bài 1: Không tính sản phẩm ví dụ, hãy ví sánh:

A = abc + mn + 352

B = 3bc + 5n + am2

a) A = a x (b + 1)

B = b x (a + 1) (với a > b)

b) A = 28 x 5 x 30

B = 29 x 5 x 29

Bài 2: Không tính độ quý hiếm của biểu thức hãy điền vệt (>; <; =) phù hợp vô điểm trống:

a) (156 + 78) x 6 .............156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 - 172) x 8.............1923 x 8 - 173 x 8

c) (236 - 54) x 7................237 x 7 - 54 x 7

Bài 3: Tính thời gian nhanh những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây:

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) x (18 - 16 - 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

a) X x 6 = 3048 : 2

b) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập những sao cho tới tổng những số bại vì chưng 1000.

Bài 6: Tìm một số đem 4 chữ số, hiểu được rằng chữ số hàng ngàn bộp chộp 3 phiên chữ số hàng trăm và gấp hai chữ số mặt hàng ngàn, bên cạnh đó số này đó là số lẻ phân chia không còn cho tới 5.

Bài 7: Tìm số đem 2 chữ số, hiểu được nếu như ghi chép những chữ số bám theo trật tự ngược lại tớ sẽ sở hữu số mới mẻ nhưng mà tổng của số cần thăm dò và số mới mẻ vì chưng 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2, 3, 8 tớ lập được một số đem 3 chữ số là A. Từ 2 chữ số 2,8 tớ lập được một số đem 2 chữ số khau nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu thân mật A và B vì chưng 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3, 4, 5 ghi chép toàn bộ những số đem phụ thân chữ số (mỗi chữ số ko được lặp lại)

Bài 10: Viết số gồm:

a) 5 chục và 5 đơn vị

6 chục và 0 đơn vị

3 ngàn và 3 đơn vị

b) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị

6 trăm 1 chục và 3 đơn vị

60 ngàn 6 trăm và 6 đơn vị

a trăm b chục c đơn vị chức năng (a; b; c là chữ số, a không giống 0)

Bài 11: Số 540 thay cho thay đổi thế nào nếu:

a) Xoá vứt chữ số 0

b) Xoá vứt chữ số 5

c) Thay chữ số 4 vì chưng chữ số 8

d) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 cho tới nhau

Bài 12:

a) Trường hợp ý này tổng của nhị số vì chưng một trong những nhị số hạng của nó?

b) Hai số này đem tổng thông qua số nhỏ xíu nhất không giống 0?

c) Hai số không giống 0 này đem tổng nhỏ xíu nhất?

Bài 13: Hãy ghi chép thêm vô những mặt hàng số tại đây sao cho từng mặt hàng đem đầy đủ 10 số hạng.

a) 1, 3, 5, 7,...

b) 1, 3, 9, 27,...

c) 1, 4, 5, 9, 14,...

Bài 14: Cho mặt hàng số 1, 4, 7, 10,... Có toàn bộ 25 số hạng. Em hãy tính coi số hạng sau cùng là số nào?

Bài 15: Dãy số tại đây đem bao số hạng:

1, 6, 11, 16, 21,........................101.

Bài 16: Có 5 vỏ hộp bi vô tương đương nhau tuy nhiên có một vỏ hộp bi loại phẩm và 1 viên bi loại phẩm nhẹ nhàng rộng lớn 1 viên bi chủ yếu phẩm là 4g. Hỏi thực hiện thế này chỉ qua một phiên cân nặng là hoàn toàn có thể hiểu rằng vỏ hộp bi loại phẩm. (cho biết trước lượng của một viên bi chủ yếu phẩm)

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ loại nhất nhiều hơn thế kệ loại nhị 15 quyển, người tớ gửi 6 quyển kể từ kệ loại nhất thanh lịch kệ loại nhị. Hỏi kệ loại nhất còn nhiều hơn thế kệ loại nhị từng nào quyển sách?

Bài 18: Tuổi Hoa vì chưng 1/4 tuổi tác u và vì chưng 1/7 tuổi tác ông. Ông rộng lớn u 27 tuổi tác. Hỏi Hoa từng nào tuổi?

Bài 19: Tuổi của tía Mai, u Mai và tuổi tác của Mai nằm trong lại là 70 tuổi tác. Mẹ và Mai đem toàn bộ 35 tuổi tác. Ba rộng lớn Mai 30 tuổi tác. Hỏi tuổi tác của từng người là bao nhiêu?

Bài 20: Một cửa hàng vô nhị ngày bán tốt 120 kilogam gạo, ngày loại nhất nếu như bán tốt 5 kilogam gạo nữa thì tiếp tục bộp chộp 4 phiên ngày loại nhị. Hỏi ngày loại nhất bán tốt từng nào kilogam gạo?

Bài 21: Một hình chữ nhật đem chiều nhiều năm bộp chộp 3 phiên chiều rộng lớn và đem diện tịch vì chưng 48cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật bại.

1. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 1

Bài 1: Tìm x

a/ x - 452 = 77 + 48

b/ x + 58 = 64 + 58

c/ x - 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 mon 3. Hỏi loại năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 đem 169 chúng ta được phân chia vô những lớp 3A, 3B, 3C, 3 chiều, 3E sao cho từng lớp đem nhiều hơn thế 32 chúng ta. Hỏi từng lớp đem từng nào chúng ta, hiểu được lớp 3A đem không nhiều chúng ta rộng lớn từng lớp sót lại.

Bài 4: Một quãng đàng AB nhiều năm 102 km. ở A đem cột mốc ghi số 0 km là cột mốc loại nhất và cứ sau 1 km lại sở hữu một cột mốc thứu tự ghi 1km, 2km … cho tới B đem cột mốc ghi số 102 km. Hỏi đem từng nào cột mốc bên trên quãng đàng AB? Cột mốc vị trí trung tâm quãng đàng AB là cột mốc loại bao nhiêu và ghi số nào?

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 30m, chiều nhiều năm bộp chộp 3 phiên chiều rộng lớn. Người tớ mong muốn thực hiện một mặt hàng rào xung xung quanh thửa ruộng bại (có nhằm 2 cửa chính, từng cửa thoáng 3 m). Hỏi mặt hàng rào bại nhiều năm từng nào m?

Bài 6: An, Bình, Hoà được giáo viên cho tới một vài nhãn vở. Nếu An cho tới Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho tới Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của từng chúng ta đều vì chưng 12 kiểu mẫu. Hỏi khi đầu từng chúng ta đem bao nhiêu nhãn vở?

2. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 2

Bài 1: Viết biểu sau kết quả 2 quá số rồi tính độ quý hiếm của biểu thức đó:

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 2: Quý khách hàng An ghi chép mặt hàng số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp cho tới 2 số 0 rồi lại cho tới số 1, …) Hỏi:

a. Số hạng loại 31 là số 1 hoặc số 0?

b. Khi ghi chép cho tới số hạng loại 100 thì tớ ghi chép từng nào số 1, từng nào số không?

Bài 3: Tích của nhị số là 75. Quý khách hàng A ghi chép thêm thắt chữ số 0 vô phía bên phải quá số loại nhất và không thay đổi quá số loại nhị rồi nhân nhị số cùng nhau. Hỏi tích mới mẻ là bao nhiêu?

Bài 4: Người tớ cần thiết xe cộ xe hơi đem 40 số ghế nhằm chở 195 người chuồn tham dự các buổi lễ hội nghị. Hỏi tối thiểu cần điều bao nhiêu xe cộ xe hơi nằm trong loại nhằm chở không còn số người chuồn tham dự các buổi lễ hội nghị?

Bài 5: Một hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 12 centimet. hiểu chu vi bộp chộp 6 phiên chiều rộng lớn, tính chiều nhiều năm hình chữ nhật bại.

Bài 6: Anh chuồn kể từ căn nhà cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{6} giờ. Em chuồn kể từ căn nhà cho tới ngôi trường không còn \frac{1}{3} giờ. Hỏi ai chuồn thời gian nhanh hơn? Nếu em đến lớp nhưng mà chuồn trước anh 5 phút thì anh đem theo kịp em không? Nếu đem, thì theo kịp nơi nào bên trên quãng đàng đó?

3. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 3

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức :

2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 2: Hiện bên trên en học tập lớp 1, còn anh học tập lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học tập rộng lớn em bao nhiêu lớp, hiểu rằng hàng năm từng người đều được lên lớp?

Bài 3: tổ ấm chúng ta Bình đem 3 người thì trung bình từng người thu nhập được 250 ngàn đồng một mon. Nếu mái ấm gia đình chúng ta Bình thêm thắt 3 người nữa nhưng mà tổng thu nhập không bao giờ thay đổi thì trung bình từng người thu nhập được từng nào ngàn đồng một tháng?

Xem thêm: tra cứu mã số sổ bhxh

Bài 4: Một hình chữ nhật đem gấp đôi chiều rộng lớn thì rộng lớn chiều nhiều năm 5m. Nhưng gấp đôi chiều nhiều năm lại rộng lớn gấp đôi chiều rộng lớn 10m.

Tính chu vi hình chữ nhật bại.

Bài 5: Lúc đầu căn nhà ngôi trường mướn 3 xe cộ xe hơi nhằm chở một vừa hai phải đầy đủ 120 học viên khối lớp 3 chuồn tham lam quan tiền. Sau bại đạt thêm 80 học viên khối lớp 4 chuồn nằm trong. Hỏi cần mướn toàn bộ từng nào xe hơi nằm trong loại nhằm chở học viên khối lớp 3 và khối lớp 4 chuồn tham lam quan tiền.

Bài 6: hiểu \frac{1}{3} tấm vải vóc đỏ lòe nhiều năm vì chưng \frac{1}{4} tấm vải vóc xanh xao, cả nhị tấm vải vóc nhiều năm 84m. Hỏi từng tấm vải vóc nhiều năm từng nào m?

4. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 4

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 4

Bài 2: Hiệu nhị số vì chưng 76. Nếu thêm vô số bị trừ 12 và không thay đổi số trừ thì hiệu nhị số thay cho thay đổi như vậy nào? Tính hiệu bại.

Bài 3: Hãy nêu “qui luật” ghi chép những số vô mặt hàng số sau rồi ghi chép tiếp 3 số nữa:

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Bài 4: Cô giáo đem 5 gói kẹo, từng gói đem 24 cái. Cô chia đều cho các phía cho những con cháu ở lớp mầm non, từng con cháu được 5 kiểu mẫu kẹo. Hỏi lớp bại đem từng nào cháu?

Bài 5: Tìm thương của nhị số biết thương bại bộp chộp gấp đôi số nhỏ xíu tuy nhiên chỉ vì chưng nửa số rộng lớn.

Bài 6: Một hình chữ nhật đem chu vi 72cm. Nếu tách chiều rộng lớn chuồn 6cm và không thay đổi chiều nhiều năm thì diện tích S giảm xuống 120cm2.

Tính chiều nhiều năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật bại.

5. Đề ganh đua học viên chất lượng Toán 3 - Đề 5

Bài 1: Tìm x:

x + 175 = 1482 – 1225

x – 850 = 1000 – 850

999 – x = 999 - 921

Bài 2: Quý khách hàng An đem số bi của tớ phân chia cho tới một vài em thì từng em được 3 hòn bi. Quý khách hàng Bình đem phân chia số bi của tớ đem phân chia cho tới nằm trong một vài em bại thì từng em được 6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình bộp chộp bao nhiêu phiên số bi của An?

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 12m, hiểu được 3 phiên chiều rộng lớn thì vì chưng gấp đôi chiều nhiều năm. Tính chu vi mảnh đất nền bại.

Bài 4: Trong vườn đem 35 cây bao gồm vải vóc, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm vì chưng \frac{1}{7} số km vô vườn. Số cây nhãn vì chưng \frac{1}{2} số km vải vóc. Hỏi từng loại đem từng nào cây?

Bài 5: Mẹ đem 32 viên kẹo, u cho tới Hồng \frac{1}{4} số kẹo, cho tới Huệ \frac{1}{3} số kẹo sót lại sau khoản thời gian cho tới Hồng. Hỏi sau cùng u còn từng nào viên kẹo?

Bài 6: Có 2 thùng dầu, thùng loại nhất khi đầu đem 24 lít tiếp sau đó người tớ thêm vô thùng loại nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng loại nhị vì chưng \frac{1}{2} số dầu của thùng loại nhất. Hỏi thùng thứ hai đem từng nào lít dầu?

II. Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 3

Bài tập luyện Toán nâng lên lớp 3 là tư liệu tìm hiểu thêm hoặc giành cho quý thầy cô và chúng ta học viên lớp 3 nhằm mục tiêu gia tăng kỹ năng và kiến thức và rèn luyện môn Toán với những dạng bài xích tập luyện bịa đặt ẩn, những câu hỏi thách... Các em demo thực hiện thêm thắt những bài xích Toán rất khó này nhé! Chúc chúng ta học tập chất lượng, ôn ganh đua học viên chất lượng hiệu suất cao.

Bài tập 1: Một hình tam giác có chu vi là đôi mươi centimet. Biết cạnh thứ nhất gấp song cạnh thứ thứ nhị. Cạnh thứ 3 bằng 2 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1của tam giác đó?

Bài tập 2: Một hình tam giác có chu vi là 10 centimet. Biết cạnh thứ nhất rộng lớn cạnh thứ thứ nhị là 5 centimet . Cạnh thứ 3 bằng 7 centimet. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài 3: Tìm x, biết:

a) X là số ngay lập tức sau của số 999.

b) X là số ngay lập tức sau của số a.

Bài 4. Trong một luật lệ trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?

Bài 5. Tích của nhị số là 645. Tìm quá số loại nhất, hiểu được thêm thắt 5 đơn vị chức năng vô số loại nhị thì tích mới mẻ được xem là 860.

Bài 6. Tổng của nhị số là 64, nếu như lấy số rộng lớn phân chia cho tới số nhỏ xíu thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu nhị số đó?

Bài 7. Tính nhanh

a. 4 x 126 x 25

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Bài 8. Thư viện căn nhà ngôi trường đem 95 quyển chuyện tranh và 65 quyển truyện cổ tích. Cô Thư viện phân chia toàn bộ số truyện bên trên về thư viên những lớp, từng lớp 5 quyển truyện. Hỏi đem từng nào lớp được phân chia truyện?

Bài 9. Phép phân chia đem thương vì chưng 102 và số dư vì chưng 4 thì số bị phân chia nhỏ xíu nhất của luật lệ phân chia là bao nhiêu?

Bài 10: Một hình chữ nhật đem chu vi 80 centimet. Nếu tăng chiều nhiều năm 5 centimet thì diện tích S tăng 75 cm2. Tìm chiều nhiều năm, chiều rộng lớn hình chữ nhật đó

Bài 11: Có 48 kilogam gạo chia đều cho các phía vô 8 túi. Hỏi cần thiết từng nào túi loại bại nhằm đựng không còn 84 kilogam gạo?

Đáp án

Bài 7:

a. 4 x 126 x 25

= (4 x 25) x 126

= 100 x 126

= 12600

b. (9 x 8 – 12 – 5 x 12) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= (72 – 12 – 60) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 x (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

Bài 8:

Tổng số truyện của tủ sách căn nhà ngôi trường là

95 + 65 = 160 (quyển)

Số lớp được phân chia truyện là

160 : 5 = 32 (lớp)

Đáp số: 32 lớp

Bài 9.

Số bị phân chia nhỏ xíu nhất lúc số phân chia là nhỏ xíu nhất. Ta đem số phân chia nhỏ xíu nhất vì chưng 1

Khi bại, số bị phân chia là

102 x 1 + 4 = 106

Đáp số: 106

Bài 10.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là

75 : 5 = 15 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là

80 : 2 = 40 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là

40 – 15 = 25 (cm)

Đáp số: chiều dài: 25 centimet, chiều rộng: 15 cm

Bài 11.

Một túi đựng được số kilogam gạo là

48 : 8 = 6 (kg)

Để đựng không còn 84 kilogam gạo cần thiết số túi là

84 : 6 = 14 (túi)

Đáp số: 14 túi

............................................

Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta Những câu hỏi hoặc và khó khăn lớp 3. Hình như, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt giải Toán lớp 3.

Các câu hỏi khó khăn và hoặc sẽ hỗ trợ học viên thích nghi với những thách thức cao hơn nữa và sẵn sàng cho tới bài xích ganh đua học viên chất lượng. Như vậy chung kiến tạo năng lực kiên trì, sự kiên trì và năng lực băng qua trở ngại vô tiếp thu kiến thức. Chúc những em học tập chất lượng môn Toán 3.

Xem thêm: cách nhắn tin với con gái