toán lớp 5 tỉ số phần trăm


Viết (theo mẫu). Kiểm tra thành phầm của một nhà máy sản xuất, người tao thấy khoảng cứ 100 thành phầm thì đem 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp từng nào Tỷ Lệ tổng số thành phầm trong phòng máy?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 tỉ số phần trăm

Video chỉ dẫn giải

Viết (theo mẫu):

\( \dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.\)

Mẫu:        \( \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\% .\)

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số tiếp tục mang lại về dạng phân số thập phân đem hình mẫu số là \(100\), tiếp sau đó viết lách bên dưới dạng tỉ số Tỷ Lệ.

Lời giải chi tiết:

\( \dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\% \) ;                   \( \dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% \) ; 

\( \dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% \).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Kiểm tra thành phầm của một nhà máy sản xuất, người tao thấy khoảng cứ \(100\) thành phầm thì đem \(95\) thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp từng nào Tỷ Lệ tổng số thành phầm trong phòng máy?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số thành phầm đạt chuẩn chỉnh đối với tổng số thành phầm trong phòng máy tiếp sau đó thay đổi lịch sự dạng tỉ số Tỷ Lệ.

Lời giải chi tiết:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp số Tỷ Lệ tổng số thành phầm trong phòng máy là:

                     95 : 100 = \(\displaystyle {{95} \over {100}}  = 0,95 = 95\%\)

                                           Đáp số : \( 95\%\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một vườn cây đem \(1000\) cây, nhập tê liệt đem \(540\) cây lấy mộc và sót lại là cây ăn trái khoáy.

a) Hỏi số km lấy mộc cướp từng nào Tỷ Lệ số km nhập vườn?

b) Tỉ số Tỷ Lệ thân mật số km ăn trái khoáy và số km nhập vườn là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ số cây ăn trái khoáy hoặc cây lấy mộc đối với tổng số km nhập vườn tiếp sau đó thay đổi lịch sự dạng tỉ số Tỷ Lệ.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số Tỷ Lệ của số km lấy mộc và số km nhập vườn là:

                \(\dfrac{540}{1000}=\dfrac{54}{100}= 54\% \) 

b) Trong vườn đem số km ăn trái khoáy là:

                \(1000 - 540 = 460 \) (cây)

Xem thêm: hải phòng cách hà nội bao nhiêu km

Tỉ số Tỷ Lệ của số km ăn trái khoáy và số km nhập vườn là:

                \(\dfrac{460}{1000}=\dfrac{46}{100}= 46\% \)

                                       Đáp số: a) \(54\%\;;\) 

                                                    b) \(46\%.\)

Lý thuyết

Tỉ số phần trăm

\(\dfrac{1}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(1\% \) , hoặc \(\dfrac{1}{{100}} = 1\% \) ;

\(\dfrac{{15}}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(15\% \) , hoặc \(\dfrac{{15}}{{100}} = 15\% \) ;….

Tổng quát tháo lại \(\dfrac{a}{{100}}\) rất có thể viết lách bên dưới dạng là \(a\% \) , hoặc \(\dfrac{a}{{100}} = a\% \) ;

\(\% \): Kí hiệu Tỷ Lệ.

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là \(100m^2\), nhập tê liệt đem \(25m^2\) trồng hoả hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa là \(25 : 100\) hay \(\dfrac{25}{100}\).

Ta viết:  \(\dfrac{25}{100}= 25\%\)

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số Tỷ Lệ của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S vườn hoả hồng là \(25\%\); hoặc: Diện tích trồng hoả hồng chiếm \(25\%\) diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường đem \(400\) học viên, nhập tê liệt đem \(80\) học viên chất lượng. Tìm tỉ số của số học viên chất lượng và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên chất lượng và số học viên toàn ngôi trường là: 

\(80 : 400\) hay \(\dfrac{80}{400}\)

Ta có:  \(80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}=  20\%\).

Ta cũng thưa rằng: Tỉ số Tỷ Lệ của số học viên chất lượng và số học viên toàn ngôi trường là \(20\%\); hoặc: Số học viên chất lượng cướp \(20\%\) số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho thấy thêm cứ \(100\) học viên của toàn ngôi trường thì đem \(20\) học viên chất lượng.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 75 Giải toán về tỉ số Tỷ Lệ

  Viết những số thập phân sau trở nên tỉ số Tỷ Lệ (theo mẫu): 0,57; 0,3; 0,234; 1,35. Tính tỉ số Tỷ Lệ của nhì số (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 76 Luyện tập dượt

  Tính (theo mẫu): a) 27,5% + 38%; b) 30% – 16%; Một người ném ra 42 000 đồng xu tiền vốn liếng mua sắm rau củ. Sau Lúc chào bán không còn số rau củ, người tê liệt nhận được 52 500 đồng. Hỏi: a) Tiền chào bán rau củ vì thế từng nào Tỷ Lệ chi phí vốn? b) Người này đã lãi từng nào phần trăm?

 • Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số Tỷ Lệ (tiếp theo)

  Một lớp học tập đem 32 học viên, nhập tê liệt số học viên 10 tuổi hạc cướp 75 %, sót lại là học viên 11 tuổi hạc. Tính số học viên 11 tuổi hạc của lớp học tập tê liệt. Một xưởng may tiếp tục sử dụng không còn 345m vải vóc nhằm may ăn mặc quần áo, nhập tê liệt đem số vải vóc may quần cướp 40%. Hỏi số vải vóc may áo là từng nào mét?

 • Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập dượt

  a) Tìm 15% của 320kg ; b) Tìm 24% của 235m^2; c) Tìm 0,4% của 350 Một người chào bán 120kg gạo, nhập tê liệt đem 35% là gạo nếp. Hỏi người tê liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo nếp?

 • Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số Tỷ Lệ (tiếp theo)

  Số học viên tương đối tốt của Trường Vạn Thịnh là 552 em, cướp 92% số học viên toàn ngôi trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh đem từng nào học tập sinh? Kiểm tra một thành phầm của một xưởng may, người tao thấy đem 732 thành phầm đạt chuẩn chỉnh, cướp 91,5% tổng số thành phầm. Tính tổng số thành phầm.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.