toán lớp 5 trang 158


Tính: Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào Xác Suất thể tích của bể ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 158

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(889972 + 96308\);                                  b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}\);

c)  \(3+\dfrac{5}{7}\);                                                  d) \(926,83 + 549,67\). 

Phương pháp giải:

- Muốn nằm trong nhì phân số không giống kiểu số tao quy đồng kiểu số nhì phân số rồi nằm trong nhì phân số sau thời điểm quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{889972}\\{\;\,96308}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,986280}\end{array}\)

b) \(\dfrac{5}{6} + \dfrac{7}{12}  = \dfrac{10}{12} + \dfrac{7}{12} = \dfrac{17}{12}\) ;

c)  \(3+\dfrac{5}{7} = \dfrac{21}{7}+ \dfrac{5}{7} = \dfrac{26}{7}\) 

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{926,83}\\{549,67}\end{array}}\\\hline{\,\,1476,50}\end{array}\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \((689 + 875) + 125\) ;                     \(581 + (878 + 419)\).

b) \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) ;                 \(\dfrac{17}{11}+\left( \dfrac{7}{15}+\dfrac{5}{11}\right) \).

c) \(5,87 + 28,69 + 4,13\) ;                    \(83,75 + 46,98 + 6,25\).

Phương pháp giải:

Áp dụng đặc thù giao phó hoán và phối hợp của quy tắc nằm trong nhằm group những số sở hữu tổng là số tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn ... hoặc group những phân số, số thập phân sở hữu tổng là số đương nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) \((689 + 875) + 125\) \(= 689 + (875 + 125)\) \(= 689 + 1000 = 1689\).

    \(581 + (878 + 419)\) \(= (581 + 419) + 878\) \(= 1000 + 878 = 1878\).

b)  \(\left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{4}{9}\right)+\dfrac{5}{7}\) \(= \left(\dfrac{2}{7} + \dfrac{5}{7}\right)+\dfrac{4}{9}\) \(= \dfrac{7}{7} +\dfrac{4}{9}\) \(= 1 +\dfrac{4}{9} = \frac{{13}}{9}\)

$\frac{{17}}{{11}} + (\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}) = (\frac{{17}}{{11}} + \frac{5}{{11}}) + \frac{7}{{15}} = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = \frac{{37}}{{15}}$

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 =10 + 28,69 = 38,69

83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98 = 90 + 46,98 = 136,98

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Không triển khai quy tắc tính, nêu Dự kiến sản phẩm thám thính \(x\) :

a) \(x + 9,68 = 9,68\) ;                                b) \(\dfrac{2}{5}+x = \dfrac{4}{10}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Số \(0\) cùng theo với số nào thì cũng bởi chủ yếu số tê liệt.

Lời giải chi tiết:

a)  \(x + 9,68 = 9,68\)

Xem thêm: tả một loại cây mà em yêu thích lớp 4

Vậy \(x = 0\), vì thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng bởi chủ yếu số tê liệt.

b)  \(\dfrac{2}{5}+ x = \dfrac{4}{10}\) 

Ta có   \(\dfrac{4}{10} =\dfrac{4:2}{10:2}= \dfrac{2}{5}\)

Từ tê liệt tao sở hữu : \(\dfrac{2}{5} + x = \dfrac{2}{5}\).

Vậy \(x = 0\), vì thế \(0\) cùng theo với số nào thì cũng bởi chủ yếu số tê liệt.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được \(\dfrac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được \(\dfrac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy nhập bể nhập một giờ thì được từng nào Xác Suất thể tích của bể ?

Phương pháp giải:

- Tính số phần thể tích của bể nhưng mà nhì vòi vĩnh chảy được trong một giờ, tức là triển khai tính  \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} \)

- Đổi sản phẩm vừa vặn tìm ra bên dưới dạng tỉ số Xác Suất. 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi giờ vòi vĩnh loại nhất: \(\dfrac{1}{5}\) thể tích bể

Mỗi giờ vòi vĩnh loại hai: \(\dfrac{3}{10}\) thể tích bể

1 giờ cả nhì vòi: ...% thể tích bể?

Bài giải

Mỗi giờ cả nhì vòi vĩnh nằm trong chảy được số phần thể tích của bể là : 

              \(\dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{10} =  \dfrac{5}{10}\) (thể tích của bể)

              \(\dfrac{5}{10}=0,5 =  50\%\)  

                           Đáp số: \(50\%\) thể tích bể.

Lý thuyết

Phép với những số đương nhiên, phân số, số thập phân đều phải sở hữu những đặc thù sau:

Tính hóa học giao phó hoán:          \(a + b = b + a\)

Tính hóa học kết hợp:             \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Cộng với 0:                       \(a + 0 = 0 + a = a\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện luyện

  Tính: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

  Tính: Một xe hơi và một xe cộ máy xuất hành và một khi và cút trái chiều nhau. Ô tô cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 48,5km/giờ, xe cộ máy cút kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ nửa tiếng xe hơi và xe cộ máy bắt gặp nhau bên trên C. Hỏi quãng lối AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 162 Luyện luyện

  Chuyển trở thành quy tắc nhân rồi tính:

 • Toán lớp 5 trang 163, 164 Phép phân tách

  Tính rồi test lại (theo mẫu):

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: how many are there in the competition

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.