toán lớp 5 trang 73 74

Giải Toán lớp 5: Tỉ số Phần Trăm đem đến đáp án, hướng dẫn giải cụ thể 3 bài xích tập dượt nhập SGK Toán 5 trang 73, 74. Đồng thời, còn tổ hợp toàn cỗ lý thuyết cần thiết, gom những em nắm rõ kỹ năng và kiến thức.

Với tiếng giải cụ thể, trình diễn khoa học tập, còn khiến cho những em học tập sinh lớp 5 rèn luyện khả năng giải thiệt chất lượng tốt. Đồng thời, cũng gom thầy cô tìm hiểu thêm nhằm biên soạn giáo án bài xích Tỉ số Phần Trăm của Chương 2. Mời thầy cô và những em nằm trong tìm hiểu thêm bài xích viết:

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 73 74

Bài 1: 15%, 12%, 32%

Bài 2: 95%.

Bài 3: a) 54%; b) 46%

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Toán 5 trang 74

Bài 1

Viết (theo mẫu):

\dfrac {75}{300}\;; \;\quad \dfrac {60}{400}\;;\; \quad \dfrac {60}{500}\;; \;\quad \dfrac {96}{300}.

Mẫu \dfrac {75}{300} = \dfrac {25}{100} = 25\%

Gợi ý đáp án:

\dfrac {60}{400} = \dfrac {15}{100} = 15\%;

\dfrac {60}{500} = \dfrac {12}{100} = 12\% ;

\dfrac {96}{300} = \dfrac {32}{100} = 32\% .

Bài 2

Kiểm tra thành phầm một nhà máy sản xuất, người tao thấy cứ khoảng 100 thành phầm thì với 95 thành phầm đạt chuẩn chỉnh. Hỏi số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp từng nào Phần Trăm tổng số thành phầm ở trong nhà máy?

Gợi ý đáp án:

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp số Phần Trăm nhập tổng số thành phầm ở trong nhà máy là:

\displaystyle {{95} \over {100}} = 95\%

Vậy số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp 95% tổng số thành phầm ở trong nhà máy

Đáp số: 95%.

Số thành phầm đạt chuẩn chỉnh cướp 95% tổng số thành phầm ở trong nhà máy

Bài 3

Một vườn cây với 1000 cây, nhập cơ với 540 cây lấy mộc và sót lại là cây ăn ngược.

a) Số cây lấy mộc cướp từng nào Phần Trăm tổng số lượng km nhập vườn?

Xem thêm: cu(no3)2

b) Tỷ số Phần Trăm của số lượng km ăn ngược và số lượng km nhập vườn là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Cây lấy mộc cướp số Phần Trăm tổng số lượng km nhập vườn:

540 : 1000 x 100 = 54%

b) Trong vườn với số lượng km ăn ngược là:

1000 − 540 = 460 (cây)

Tỷ số Phần Trăm của số lượng km ăn ngược và số lượng km nhập vườn là:

460 : 1000 x 100 = 46 %

Đáp số: 54 % và 46 %

Lý thuyết Tỉ số phần trăm

a) Ví dụ 1: Diện tích một rừng hoa là 100m2, nhập cơ với 25m2 trồng hoả hồng. Tìm tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa.

Tỉ số của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S rừng hoa là 25 : 100 hoặc \dfrac{25}{100}.

Ta viết: \dfrac{25}{100}= 25%

Đọc là: nhị mươi lăm Phần Trăm.

Ta nói: Tỉ số Phần Trăm của diện tích S trồng hoả hồng và diện tích S vườn hoả hồng là 25\%; hoặc: Diện tích trồng hoả hồng cướp 25% diện tích S rừng hoa.

b) Ví dụ 2: Một ngôi trường với 400 học viên, nhập cơ với 80 học viên chất lượng tốt. Tìm tỉ số của số học viên chất lượng tốt và số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số của số học viên chất lượng tốt và số học viên toàn ngôi trường là:

80 : 400 hoặc \dfrac{80}{400}

Xem thêm: viết đoạn văn về quê hương

Ta có: 80 : 400 =\dfrac{80}{400}=\dfrac{20}{100}= 20%.

Ta cũng phát biểu rằng: Tỉ số Phần Trăm của số học viên chất lượng tốt và số học viên toàn ngôi trường là 20%; hoặc: Số học viên chất lượng tốt cướp 20% số học viên toàn ngôi trường.

Tỉ số này cho thấy thêm cứ 100 học viên của toàn ngôi trường thì với trăng tròn học viên chất lượng tốt.