toán lớp 6 tập 2 chân trời sáng tạo

❮ Bài trước Bài sau ❯


Haylamdo biên soạn và thuế tầm với giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Tập 2 sách Chân trời tạo ra hoặc nhất, cụ thể vừa đủ Số học tập & Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Toán 6 Tập 2 kể từ cơ đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua môn Toán 6.

Bạn đang xem: toán lớp 6 tập 2 chân trời sáng tạo

 • Giải bài xích tập dượt Toán lớp 6 Tập 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Chương 5: Phân số

 • Bài 1: Phân số với tử số và hình mẫu số là số nguyên

 • Bài 2: Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Bài 3: So sánh phân số

 • Bài 4: Phép nằm trong và quy tắc trừ phân số

 • Bài 5: Phép nhân và quy tắc phân tách phân số

 • Bài 6: Giá trị phân số của một số

 • Bài 7: Hỗn số

 • Bài tập dượt cuối chương 5

Chương 6: Số thập phân

 • Bài 1: Số thập phân

 • Bài 2: Các quy tắc tính với số thập phân

 • Bài 3: Làm tròn trĩnh số thập phân và ước tính kết quả

 • Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

 • Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

 • Bài tập dượt cuối chương 6

Chương 7: Hình học tập trực quan

 • Bài 3: Vai trò của tính đối xứng vô trái đất tự động nhiên

 • Bài tập dượt cuối chương 7

Chương 8: Hình học tập phẳng phiu và những hình học tập cơ bản

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng

 • Bài 2: Ba điểm trực tiếp sản phẩm. Ba điểm ko thẳng

 • Bài 3: Hai đường thẳng liền mạch hạn chế nhau, tuy vậy tuy vậy. Tia

 • Bài 4: Đoạn trực tiếp. Độ lâu năm đoạn thẳng

 • Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

 • Bài 6: Góc

 • Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

 • Bài tập dượt cuối chương 8

Chương 9: Một số nguyên tố xác suất

 • Bài tập dượt cuối chương 9

Videos Giải Toán lớp 6 (Chân trời sáng sủa tạo) - Cô Lý Tuấn (Giáo viên VietJack)