tốc độ phản ứng tăng lên khi

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Tốc phỏng phản xạ tăng thêm khi:

  Bạn đang xem: tốc độ phản ứng tăng lên khi

  • A. Giảm nhiệt độ độ
  • B. Tăng diện tích S xúc tiếp Một trong những hóa học phản ứng
  • C. Tăng lượng hóa học xúc tác
  • D. Giảm mật độ những hóa học nhập cuộc phản ứng

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 100696

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: phân tích bài thơ tức cảnh pác bó

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: công thức tính diện tích hình bình hành

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong chống thử nghiệm, hoàn toàn có thể pha trộn khí oxi kể từ muối bột kali clorat.
 • Công thức tính vận tốc phản xạ hóa học?
 • Tốc phỏng của phản xạ hoá học: A (k) + 2B (k) → C (k) + D (k) được xem theo đòi biểu thức n = k [A].
 • Khi nhiệt độ phỏng tăng thêm 100C, vận tốc của một phản xạ hoá học tập tăng thêm 3 phen.
 • Cho hệ phản xạ sau ở tình trạng cân nặng bằng: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 (k) DH 0 Nồng phỏng của SO3 tiếp tục tăng thêm khi:
 • Đối với cùng một hệ ở tình trạng cân đối, nếu như thêm vô hóa học xúc tác thì:
 • Trong phản xạ tổ hợp amoniac: N2 (k) + 3H2 (k) ↔2NH3 (k) DH 0. Để tăng hiệu suất phản xạ tổ hợp phải:
 • Cho phản xạ sau ở trang thái cân nặng bằng: 3H2 (k) + F2 (k) ↔ 2HF (k) DH 0Sự chuyển đổi này tại đây ko thực hiện gửi dịc
 • Hệ phản xạ sau ở tình trạng cân nặng bằng: H2 (k) + I2 (k) ↔ 2HI(k)Biểu thức của hằng số cân đối của phản xạ bên trên
 • Trộn 2 mol khí NO và một lượng ko xác lập khí O2 vô vào một bình kín đem dung tích 1 lít ở 40oC.
 • Cho phản xạ : 2SO2(k) + O2(k) ↔ 2SO3 (k) Số mol lúc đầu của SO2 và O2 theo lần lượt là 2 mol và 1 mol.
 • Khi phản xạ : N2 (k) + 3H2 (k) ↔2NH3 (k) đạt cho tới tình trạng cân đối thì lếu láo thích hợp khí nhận được đem trở nên phần: 1,5 mol
 • Tốc phỏng phản xạ tăng thêm khi:
 • Cho phản xạ thuận nghịch ngợm ở tình trạng cân nặng bằng: 4NH3 (k) + 3O2 (k) ↔ 2N2 (k) + 6H2O (h)  DH
 • Cho phản ứng: A + 2B → CNồng phỏng lúc đầu của A là 0,8 mol/l, của B là một trong những mol/l Sau 10 phút, mật độ của B còn 0,6 mol/l.
 • Cho phản xạ A + B → C Nồng phỏng lúc đầu của A là 0,1 mol/l, của B là 0,8 mol/l.
 • Cho phản ứng: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3 Tốc phỏng phản xạ tăng thêm 4 phen khi:
 • Cho phản ứng: 2NaHCO3 (r) ↔ Na2CO3 (r) + CO2(k) + H2O (k) DH = 129kJ Phản ứng xẩy ra theo hướng nghịch ngợm khi:
 • Cho phản xạ : 2A + B → C Nồng phỏng lúc đầu của A là 6M, của B là 4M.
 • Cho phản xạ A + 2B → C Nồng phỏng lúc đầu của A là 1M, B là 3M, hằng số vận tốc k = 0,5.
 • Cho phản xạ : H2 + I2 ↔ 2HIỞ lớn C, hằng số cân đối của phản xạ vày 40.
 • Cho phản xạ : N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) + QYếu tố này tác động cho tới cân đối hoá học tập trên?
 • Cho phản xạ : A + B → C Nồng phỏng lúc đầu của A là 0,12 mol/l; của B là 0,1 mol/l.
 • Thực nghiệm cho thấy thêm vận tốc phản ứng: A2 + B2 → 2AB được xem theo đòi biểu thức: V = k [A2][B2].
 • Trong những xác định sau, xác định này phù phù hợp với một phản xạ thuận nghịch ngợm ở tình trạng cân nặng bằng?
 • Cho phản xạ ở tình trạng cân nặng bằng: N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) DH 0 Những thay cho thay đổi này tại đây thực hiện cân đối dịch chu
 • Cho những phản xạ sau:1. H2(k) + I2(r) ↔2HI(k) , DH >02. 2NO(k) + O2(k) ↔ 2 NO2 (k) , DH
 • Hằng số cân đối của một phản xạ thuận nghịch ngợm tùy thuộc vào những nguyên tố này sau đây?
 • Tốc phỏng của phản xạ tiếp tục tăng thêm từng nào phen Lúc tăng nhiệt độ phỏng kể từ 0oC cho tới 40oC, biết Lúc tăng nhiệt độ phỏng lên 10oC
 • Cho phản xạ thuận nghịch ngợm : A B đem hằng số cân đối K = 10-1 (ở 25o C).
 • Tốc phỏng phản xạ ko dựa vào nguyên tố này sau đây:
 • Phản ứng phân huỷ hidro peoxit đem xúc tác được màn trình diễn : 2H2O2 ® 2H2O + O2 Những nguyên tố ko tác động cho tới tốc
 • Định nghĩa này sau đó là đúng
 • Khi mang đến và một lượng Magie vô ly đựng hỗn hợp axit HCl, vận tốc phản xạ tiếp tục lớn số 1 khi sử dụng Magiê ở dạng :
 • Cho phản xạ thuận nghịch ngợm ở tình trạng cân nặng bằng: H2(k) + Cl2(k) ↔ 2HCl , DH
 • Cho phản ứng: A (k) + B (k) ↔C (k) + D (k) ở tình trạng cân đối.
 • Cho phản xạ thuận nghịch: 2 HgO(r) ↔ 2Hg(l) + O2(k) , DH 0 Để nhận được lượng oxi lớn số 1 cần thiết phải:
 • Cho một tảng đá vôi nặng trĩu 1g vô hỗn hợp HCl 2M, ở nhiệt độ phỏng 25oC.
 • Sự tăng áp suất đem tác động thế nào cho tới tình trạng cân đối hoá học tập của phản ứng: H2(k) + Br2(k) ↔ 2HBr(k)
 • Ở nhiệt độ phỏng ko thay đổi, hệ cân đối này tiếp tục dịch gửi về phía bên phải nếu như tăng áp suất:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

YOMEDIA