trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Trong những hiện tượng kỳ lạ sau, thuộc sở hữu thông thường vươn lên là là hiện nay tượng

Bạn đang xem: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

A. cắc kè hoa thay cho thay đổi sắc tố theo đuổi nền môi trường thiên nhiên.

B. cha mẹ thông thường sinh rời khỏi con cái bạch tạng.

C. heo con cái sinh rời khỏi với vòng tai xẻ thuỳ, chân quái gở.

D. bên trên cây hoa giấy tờ đỏ hỏn xuất hiện nay cành hoa White.

Đáp án A

Hiện tượng thông thường vươn lên là là hiện tượng kỳ lạ loại hình chuyển đổi Lúc môi trường thiên nhiên thay cho đổi
→ Đáp án A

Combo ProS khối B Toán hoá sinh ôn đua thpt vương quốc, luyện đua lớp 12 thầy moonbook 598.000đ 900.000đ
Sách ID tổng ôn toán học tập lớp 12 tự động học tập luyện đua thpt vương quốc môn toán moonbook 2024. 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn hoá học tập lớp 12, sách luyện đua kỹ năng và kiến thức ôn đua thpt vương quốc phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 149.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh phiên bản tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ
Sách - Sổ tay kể từ vựng giờ đồng hồ anh theo đuổi chủ thể ôn đua thpt 79.000đ 49.000đ

Xem thêm: viết đoạn văn về quê hương

Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5

100.000đ 59.000đ

Sách thiết kế Python cơ phiên bản, cho những người mới nhất chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID