trong mặt phẳng oxy cho đường tròn c

Câu hỏi:

03/01/2020 18,315

D. x-12+y-22=16

Bạn đang xem: trong mặt phẳng oxy cho đường tròn c

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt mày phẳng lặng Oxy mang lại đường thẳng liền mạch d:2x+y-3=0 Hỏi luật lệ vị tự động tâm O tỉ số k=2 biến d trở nên đường thẳng liền mạch nào là trong số đường thẳng liền mạch đem phương trình sau: 

A. 4x-2y-3=0

B. 2x+y+3=0

C. 4x+2y-5=0

D. 2x+y-6=0

Câu 2:

Trong mặt mày phẳng lặng Oxy mang lại điểm A(2;5) Phép tịnh tiến thủ theo đòi véctơ v(1;2) biến điểm A trở nên điểm nào là ?

A. (1;6)

B. A'(4;7)

C. (3;1)

D. (3;7)

Câu 3:

Trong mặt mày phẳng lặng với hệ trục tọa phỏng Oxy, mang lại A(2;-3), B(1;0) Phép tịnh tiến thủ theo đòi u=(4;-3) biến điểm A, B ứng trở nên A’, B’. Khi cơ, phỏng lâu năm đoạn trực tiếp A’B’ bằng:

A. 10

B. 10

C. 13

Xem thêm: đại học văn hoá hà nội

D. 5

Câu 4:

Trong mặt mày phẳng lặng tọa phỏng Oxy, luật lệ tịnh tiến thủ theo đòi vecto v=(-3;2) biến điểm A(1;3) thành điểm A’ đem tọa độ

A. (1;3)

B. (-4;-1)

C. (-2;5)

D. (-3;5)

Câu 5:

Cho vecto v(-4;2) và đàng thẳng  2x-y+5=0. Tìm ' là hình họa của 

A. ' : 2x+y+15=0

B. ' : 2x-y-9=0

C. ' : 2x-y-15=0

D. ' : 2x-y+5=0

Câu 6:

Trong mặt mày phẳng lặng Oxy ảnh của điểm M(-6;1) qua luật lệ xoay Q(O,90) là:

A. (1;6)

B. (-1;-6)

C. (-6;-1)

Xem thêm: she is not really friendly

D. (6;1)