trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến biến điệu sóng điện từ là

Trong qui định vấn đề liên hệ vì chưng sóng vô tuyến, phát triển thành điệu sóng năng lượng điện kể từ là

Bạn đang xem: trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến biến điệu sóng điện từ là

A. chuyển đổi sóng năng lượng điện kể từ trở nên sóng cơ.

B. trộn sóng năng lượng điện kể từ từ tần số âm với sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

C. thực hiện mang đến biên phỏng sóng năng lượng điện kể từ hạ xuống.

D. tách sóng năng lượng điện kể từ tần số âm thoát ra khỏi sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Đáp án B

Video chữa trị 01

Video chữa trị 02

Moon.vn

Combo 2 Sách id tự động học tập Toán học tập lớp 10 chuẩn chỉnh công tác sgk mới nhất moonbook 218.000đ 119.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sách lập trình sẵn Python cơ bạn dạng, cho những người mới nhất chính thức Moonbook 150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
Combo sách học tập giờ anh tiếp xúc cơ bạn dạng cho những người mới nhất chính thức moonbook 300.000đ 149.000đ
Sổ tay tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh Moonbook cỡ A5 100.000đ 59.000đ

Xem thêm: suy nghĩ của em về

Sách lập trình sẵn Python cơ bạn dạng, cho những người mới nhất chính thức Moonbook

150.000đ 99.000đ

XEM THÊM SÁCH ID