trong pascal cú pháp để khai báo biến là

Câu hỏi:

17/01/2022 2,180

Bạn đang xem: trong pascal cú pháp để khai báo biến là

A. Var < Danh sách biến hóa > = < Kiểu tài liệu >; 

B. Var < Danh sách biến hóa > : < Kiểu tài liệu >; 

Đáp án chủ yếu xác

C. < Danh sách biến hóa > : < Kiểu tài liệu >;

D. Var < Danh sách biến hóa >;

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Trong Pascal, Cấu trúc khai báo biến hóa đem dạng : Var <danh sách biến> : < loại dữ liệu> ;

Trong đó :

+ list biến hóa được xa nhau chừng vị lốt phẩy.

+ Kiểu tài liệu thông thường là 1 trong những trong số loại tài liệu chuẩn chỉnh hoặc vì thế người lập trình sẵn khái niệm.

Đáp án: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đại lượng dùng làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi vô quy trình tiến hành lịch trình gọi là: 

A. Hằng 

B. Biến

C. Hàm 

D. Biểu thức

Câu 2:

Biến là … 

A. Là đại lượng có mức giá trị bất biến vô xuyên suốt quy trình tiến hành chương trình

B. Là đại lượng có mức giá trị hoàn toàn có thể được thay cho thay đổi vô quy trình tiến hành chương trình 

C. Tên ko cần thiết bám theo cách thức bịa đặt tên 

D. Không cần thiết khai báo trước lúc sử dụng

Câu 3:

Khai báo nào là tại đây đúng? 

Xem thêm: lý thuyết sử 10 kết nối tri thức

A. Var x, y: Integer; 

B. Var x, y=Integer; 

C. Var x, nó Of Integer; 

D. Var x, nó := Integer;

Câu 4:

Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, câu mệnh lệnh nào là sau đó là khai báo hằng? 

A. Const max = 50; 

B. Const max := 50; 

C. Const integer max = 50; 

D. Const max 50;

Câu 5:

Danh sách những biến hóa là 1 trong những hoặc nhiều thương hiệu biến hóa, những thương hiệu biến hóa được ghi chép xa nhau chừng bởi: 

A. Dấu chấm phẩy (;) 

B. Dấu phẩy (,) 

C. Dấu chấm (.) 

D. Dấu nhì chấm (:)

Câu 6:

Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, kể từ khóa Var người sử dụng để: 

A. Khai báo hằng 

B. Khai báo thư viện 

C. Khai báo biến 

D. Khai báo thương hiệu chương trình

TÀI LIỆU VIP VIETJACK