trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò như người phiên dịch

Đáp án B

A sai. Vì ADN chỉ mất tài năng tái mét bản; đem vấn đề DT nhằm tổ hợp những loại protein; bên trên ADN đựng được nhiều ren, từng ren ở tại một địa điểm xác lập bên trên ADN.

B trúng. Vì tARN nhập cuộc vận đem axit amin nhập quy trình dịch mã tổ hợp pôlipeptit. Một đầu của phân tử tARN chứa chấp cỗ tía đối mã khớp bổ sung cập nhật với cỗ tía mã sao bên trên mARN, một đầu link với axit amin. Vì vậy trải qua tARN, từng cỗ tía bên trên mARN được dịch trở nên 1 aa bên trên chuỗi pôlipeptit.

C sai.

D sai. Vì mARN là khuôn nhằm tổ hợp polypeptit, những côđon bên trên mARN quy lăm le acid amin ứng bên trên chuỗi polypeptit (trừ codon kết thúc)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói tới đột trở thành NST, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Đột trở thành NST là những thay đổi về cấu hình hoặc con số của NST

II. Đột trở thành cấu hình với 4 dạng là thể một, thể tía, thể tứ, thể ko.

III. Tất cả những đột trở thành NST đều thực hiện bị tiêu diệt hoặc thực hiện mang lại loại vật tách mức độ sinh sống.

IV. Đột trở thành NST là mối cung cấp nguyên vật liệu của quy trình tiến thủ hoá.

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Câu 2:

Khi nói tới quan hệ đằm thắm áp suất máu, thiết diện gân máu và véc tơ vận tốc tức thời tiết, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Trong khối hệ thống động mạch máu, tổng thiết diện mạch tăng dần dần kể từ động mạch máu căn nhà cho tới tè động mạch máu nên véc tơ vận tốc tức thời tiết tách dần

B. Mao mạch với tổng thiết diện mạch lớn số 1 nên áp suất máu thấp nhất

C. Trong khối hệ thống tĩnh mạch máu, tổng thiết diện mạch tách dần dần kể từ tè tĩnh mạch máu cho tới tĩnh mạch máu căn nhà nên véc tơ vận tốc tức thời tiết tăng dần dần.

D. Vận tốc tiết dựa vào sự chênh nghiêng áp suất máu và tổng thiết diện mạch máu

Câu 3:

Tập phù hợp loại vật nào là sau đấy là quần thể sinh vật?

A. Tập phù hợp cây cối đang sống và làm việc bên trên một cánh đồng cỏ

B. Tập phù hợp cá chép vàng đang sống và làm việc ở Hồ Tây

Xem thêm: chú đại bi tiếng hoa

C. Tập phù hợp bướm đang sống và làm việc nhập rừng Cúc phương

D. Tập phù hợp chim đang sống và làm việc nhập rừng Amazôn.

Câu 4:

Khi nói tới quy trình vận đem những hóa học nhập cây, tuyên bố nào là tại đây đúng?

A. Vận đem nhập mạch mộc là dữ thế chủ động, còn nhập mạch rây là bị động

B. Dòng mạch mộc luôn luôn vận đem những hóa học vô sinh, dòng sản phẩm mạch rây luôn luôn vận đem những hóa học hữu cơ

C. Mạch mộc vận đem đàng gluco, mạch rây vận đem hóa học cơ học không giống.

D. Mạch mộc vận đem những hóa học kể từ rễ lên lá, mạch rây vận đem những hóa học kể từ lá xuống rễ

Câu 5:

Trong thực nghiệm về quang quẻ phù hợp, người tớ thấy rằng khi không tồn tại CO2 thì cây ko thải O2. Điều phân tích và lý giải nào là sau đấy là đúng?

A. Dưới thuộc tính của ánh sánh, phân tử CO2 bị phân li trở nên O2. Cho nên không tồn tại CO2 thì ko hóa giải O2.

B. Khi không tồn tại CO2 thì ko ra mắt trộn tối nên ko đưa đến NADP+ nhằm cung ứng mang lại trộn sáng sủa. Không với NADP+ thì ko ra mắt trộn sáng sủa, vì thế ko hóa giải O2.

C. CO2 là bộ phận kích ứng sinh hoạt của hệ enzim quang quẻ phù hợp. Khi không tồn tại CO2 thì những enzim bị bất hoạt, vì thế ko hóa giải O2.

D. CO2 là bộ phận nhập cuộc quy trình Canvil và quy trình Canvil hóa giải O2. Không với CO2 thì quy trình Canvil ko ra mắt do đó O2 ko được đưa đến.

Câu 6:

Trong quy trình nhân song ADN ở tế bào nhân sơ, nhờ những enzim tháo dỡ xoắn, nhị mạch đơn của phân tử ADN tách nhau tạo thành chạc hình chữ Y. Khi nói tới cách thức của quy trình nhân song ở chạc hình chữ Y, tuyên bố nào là tại đây sai?

A. Trên mạch khuôn 3’ → 5’ thì mạch vừa được tổ hợp liên tiếp.

B. Enzim ADN pôlimeraza tổ hợp mạch mới mẻ theo hướng 5’ → 3’.

C. Trên mạch khuôn 5’ → 3’ thì mạch vừa được tổ hợp ngắt quãng tạo thành những đoạn ngắn ngủn.

D. Enzim ADN pôlimeraza dịch rời bên trên mạch khuôn theo hướng 5’ → 3’

Xem thêm: tra cứu mã số sổ bhxh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK