trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Trong thực nghiệm giao phó bôi độ sáng với khe Y - âng, người tớ thắp sáng 2 khe vì chưng độ sáng đơn sắc sở hữu bước sóng λ = 0,5 µm, khoảng cách thân thiện 2 khe là 2 milimet. Khoảng cơ hội kể từ 2 khe cho tới mùng là 1m. Xác quyết định khoảng cách thân thiện vân sáng sủa bậc 4 và vân tối loại 4 ở và một phía đối với vân trung tâm?

  Bạn đang xem: trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng

  • A. 1 mm
  • B. 0,125mm
  • C. 0,5mm
  • D. 0,25mm

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=2,5.10^{-4}m\)

  Khoảng cơ hội kể từ vân trung tâm cho tới vân sáng sủa bậc 4 (k=4): x=4i

  Khoảng cơ hội kể từ vân trung tâm cho tới vân tối loại 4 (k=3): x=3,5i

  Khoảng cơ hội giữa vân sáng sủa bậc 4 và vân tối loại 4 ở và một phía đối với vân trung tâm là : 

  x=4i-3,5i=1,25.\(10^{-4}m\) = 0,125mm

Mã câu hỏi: 3305

Xem thêm: she is not really friendly

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: đồ xúc xắc trên google

CÂU HỎI KHÁC

 • Một khe hẹp F vạc độ sáng đơn sắc bước sóng (lambda =600nm) chiếu sáng sủa nhị khe tuy vậy song với F và xa nhau chừng 1m
 • Trong thực nghiệm giao phó bôi độ sáng với khe Y - âng, người tớ thắp sáng 2 khe vì chưng độ sáng đơn sắc sở hữu bước sóng λ = 0,5
 • Trong thực nghiệm Y - âng về giao phó bôi độ sáng, những khe (S_1) ,(S_2) cách nhau 1mm được thắp sáng vì chưng độ sáng đơn sắc
 • Trong thực nghiệm Y - âng về giao phó bôi độ sáng, những khe (S_1) ,(S_1) cách nhau 1mm
 • Trong một thực nghiệm về Giao bôi anhs sáng sủa vì chưng khe Y- âng với độ sáng đơn sắc (lambda =0,7mu m) 
 • Ứng dụng của hiện tượng lạ giao phó bôi độ sáng nhằm đo
 • Thí nghiệm với độ sáng đơn sắc của Niu-tơn nhằm mục tiêu hội chứng minh: 
 • Trong thực nghiệm Y-âng, mối cung cấp S vạc sự phản xạ đơn sắc (lambda ), mùng để ý cơ hội mặt mũi bằng phẳng nhị khe một không gian
 • Trong thực nghiệm Young về giao phó bôi độ sáng, khoảng cách thân thiện nhị khe là a = 2 milimet, khoảng cách kể từ nhị khe cho tới mùng để ý là
 • Trong thực nghiệm I - âng về giao phó bôi độ sáng .

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA