trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123 biết số bé bằng 24 tìm số lớn

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Bạn đang xem: trung bình cộng của hai số tự nhiên là 123 biết số bé bằng 24 tìm số lớn

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì như thế những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Shop chúng tôi.

icon

Lời giải:

Tổng của nhì số bại liệt là:

          \(123 \times 2 = 246\)

Số rộng lớn là:

          \(246 - 24 =  222\)

                         Đáp số: \(222.\)

Xem thêm: bài văn tả cánh đồng lúa chín lớp 5

Giải thích:

Muốn tìm trung bình cộng của nhì hoặc nhiều số, ta tính tổng của những số bại liệt rồi lấy thành phẩm phân chia cho tới số những số hạng.

Muốn tính khoảng nằm trong của nhì số, tao tính tổng của nhì số, tiếp sau đó lấy thành phẩm phân chia cho tới $2$.

Vậy tổng của nhì số vì như thế khoảng nằm trong của nhì số nhân $2$.

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

4.3

4 vote