trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do

Câu hỏi:

06/03/2022 15,101

Bạn đang xem: trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng là do

A. đem lịch sử vẻ vang khai quật bờ cõi sớm rộng lớn đồng bởi vì.

B. hạ tầng vật hóa học kỹ năng của những ngành còn lỗi thời.

C. quỹ khu đất đa phần giành riêng cho trở nên tân tiến công nghiệp.

D. đem ĐK bất ngờ và kinh tế tài chính - xã hội trở ngại.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vùng nào là tại đây đem tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất nước ta?

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây đích thị về tỷ lệ số lượng dân sinh nước ta?

Câu 3:

Xem thêm: xuân mai chú mèo con

Phát biểu nào là sau đây không đúng về Đặc điểm phân bổ người ở nước ta?

Câu 4:

Mức ngày càng tăng số lượng dân sinh của việt nam đem Xu thế rời đa phần bởi vẹn toàn nhân nào là sau đây?

Câu 5:

Đặc điểm nào là sau đây không đúng với số lượng dân sinh nước ta?

Câu 6:

Tỉ trọng cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh theo đòi group tuổi hạc của việt nam lúc bấy giờ đang được vận động và di chuyển theo đòi hướng

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với người ở ở vùng đồng bởi vì nước ta?

Câu 8:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với Đặc điểm người ở nước ta?

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về Đặc điểm số lượng dân sinh việt nam hiện tại nay?

Câu 10:

Vùng nào là tại đây đem tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa nước ta?

Câu 11:

Dân số nước Việt Nam được đứng thứ phụ thân Khu vực Đông Nam Á sau những vương quốc nào là sau đây?

Xem thêm: thị trường chứng khoán việt nam