unit 10 lớp 12 language focus


Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chủ yếu câu, sử dụng may / might với cùng một động kể từ nhập sườn.)

Tổng hợp ý đề thi đua thân thích kì 1 lớp 12 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: unit 10 lớp 12 language focus

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Pronunciation

I. PRONUNCIATION

Practise reading the following sentences, paying attention to lớn the stressed syllables.

(Thực hành phát âm những câu sau, xem xét cho tới những âm tiết được nhấn mạnh vấn đề.)

1. Tell mạ the time.

(Cho tôi biết thời hạn.)

2. Show mạ the way.

(Hãy đi đường cho tới tôi.)

3. He bought some carrots and cabbages.

(Anh ấy mua sắm một không nhiều củ cà rốt và cải bắp.)

4. Come for a swim.

(Hãy cho tới bơi lội nhé.)

5. Look at the clock on the mantelpiece.

(Nhìn nhập đồng hồ đeo tay bên trên cái áo choàng.)

6. I think he wants to lớn go tomorrow.

(Tôi suy nghĩ anh ấy mong muốn chuồn vào trong ngày mai.)

7. It's not the one I want.

(Đó ko cần là khuôn mẫu nhưng mà tôi mong muốn.)

8. Most of them have arrived on the bus.

(Hầu không còn nhập số chúng ta đang đi vào bên trên xe cộ buýt.)

9. Walk down the path to lớn the over of the canal.

(Đi cỗ xuống tuyến phố cho tới cuối kênh.)

10. I’m going home page today for Christmas.

(Tôi tiếp tục về căn nhà nhập thời gian ngày lễ noel.)

11. A bird in the hand is worth two in the bush.

(Một con cái chim nhập tay có mức giá trị như nhị con cái nhập vết mờ do bụi dày.)

12. If you don't have the best, make the best of what you have.

(Nếu chúng ta không tồn tại những gì tốt nhất có thể, hãy tận dụng tối đa không còn những gì chúng ta với.)

Grammar 1

II. GRAMMAR

Exercise 1: Complete the sentences, using may/might with one verb in the box.

(Hoàn chỉnh câu, sử dụng may / might với cùng một động kể từ nhập sườn.)

bite (cắn)      break (làm vỡ)         need (cần)      rain (mưa)      slip (trượt chân)        wake (thức dậy)

1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

(Mang theo dõi dù khi chúng ta rời khỏi ngoài. Trời hoàn toàn có thể mưa.)

2. Don’t make too much noise. You …………….the baby up.

3. Be careful of that dog. It………….you.

4. I don’t think we should throw that letter away. We ………….it later.

5. Be careful. The footpath is very icy. You …………………..

6. I don’t want the children to lớn play in this room. They ……………..something

Lời giải chi tiết:

2. Don’t make too much noise. You may/might wake the baby up.

(Không khiến cho giờ đồng hồ ồn rất nhiều. Quý khách hàng thức tỉnh đứa bé nhỏ.)

wake sb up: đánh thức ai dậy.

3. Be careful of that dog. It may / might bite you.

(Hãy cẩn trọng với con cái chó cơ. Nó hoàn toàn có thể cắm chúng ta.)

4. I don’t think we should throw that letter away. We may / might need it later.

(Tôi ko suy nghĩ tất cả chúng ta nên vứt quăng quật lá thư cơ. Chúng tớ hoàn toàn có thể cần thiết nó tiếp sau đó.)

5. Be careful. The footpath is very icy. You may / might slip.   

(Hãy cẩn trọng. Đường chuồn đặc biệt băng giá bán. Quý khách hàng hoàn toàn có thể bị trượt.)

footpath: lối đi

icy (adj): đóng góp băng

6. I don’t want the children to lớn play in this room. They may / might break something.

(Tôi không thích những em đùa nhập chống này. Họ hoàn toàn có thể làm vỡ tung đồ vật gi cơ.)

Grammar 2

Xem thêm: viết đoạn văn về quê hương

Exercise 2: Complete the sentences, using needn't, with one of the verbs in the box.

(Hoàn chỉnh câu, sử dụng needn't với cùng một trong mỗi động kể từ nhập sườn.)

   ask (hỏi, yêu thương cầu)     come (đến)      explain (giải thích)         leave (rời bỏ)     tell (kể)       walk (đi bộ)

1. We’ve got plenty of time. We needn’t leave yet.

(Chúng tớ có tương đối nhiều thời hạn. Chúng tớ ko rất cần được rời chuồn.)

2. I can manage the shopping alone. You …………with mạ.

3. We ……….all the way home page. We can get a xe taxi.

4. Just help yourself if you’d lượt thích something to lớn eat. You………….first.

5. We can keep this a secret between ourselves. We …………anybody else.

6. I understand the situation perfectly. You …………….further.

Lời giải chi tiết:

2. I can manage the shopping alone. You needn’t come with mạ.

(Tôi hoàn toàn có thể chuồn sắm sửa 1 mình. Quý khách hàng ko cần thiết chuồn với tôi.)

3. We needn't walk all the way home page. We can get a xe taxi.

(Chúng tớ ko cần thiết đi dạo về căn nhà. Chúng tớ hoàn toàn có thể chuồn xe taxi.)

4. Just help yourself if you’d lượt thích something to lớn eat. You needn’t ask first.

(Cứ đương nhiên nếu như mình muốn nên ăn gì. Quý khách hàng ko cần thiết van quy tắc trước đâu.)

5. We can keep this a secret between ourselves. We needn't tell anybody else.

(Chúng tớ hoàn toàn có thể lưu giữ kín này chỉ thân thích bọn chúng bản thân thôi. Chúng tớ ko cần thiết rằng với ai không giống.)

6. I understand the situation perfectly. You needn’t explain further.

(Tôi hiểu không còn tình hình rồi. Quý khách hàng ko cần thiết lý giải hơn nữa.)

Grammar 3

Exercise 3: Complete the sentences with must, mustn’t or needn't.

(Điền câu với must, mustn’t hoặc needn’t.)

1. We haven't got much time. We must hurry.

(Chúng tớ không tồn tại nhiều thời hạn. Chúng tớ cần thời gian nhanh lên.)

2. We’ve got plenty of time. We needn’t hurry'.

(Chúng tớ có tương đối nhiều thời hạn. Chúng tớ không cần thiết phải vội vàng.)

3. We have enough food at home page so sánh we …………. go shopping today.

4. Jim gave mạ a letter to lớn post. I ………….remember to lớn post it.

5. Jim gave mạ a letter to lớn post. I …………. forget to lớn post it.

6. There’s plenty of time for you to lớn làm đẹp your mind. You …………. decide now.

7. You …………. wash those tomatoes. They’ve already been washed.

8. This is a valuable book. You …………. look after it carefully and you …………. lose it.

Lời giải chi tiết:

3. We have enough food at home page so sánh we needn't go shopping today.

(Chúng tớ với đầy đủ thực phẩm trong nhà nên tất cả chúng ta ko cần thiết sắm sửa ngày ngày hôm nay.)

4. Jim gave mạ a letter to lớn post. I must remember to lớn post it.

(Jim fake tôi một lá thư nhằm gửi. Tôi cần lưu giữ nhằm gửi nó.)

5. Jim gave mạ a letter to lớn post. I mustn’t forget to lớn post it.

(Jim fake tôi một lá thư nhằm gửi. Tôi ko được quên gửi nó.)

6. There’s plenty of time for you to lớn làm đẹp your mind. You needn’t decide now.

(Bạn có tương đối nhiều thời hạn nhằm ra quyết định. Quý khách hàng ko cần thiết ra quyết định lúc này.)

7. You needn’t wash those tomatoes. They’ve already been washed.

(Bạn ko cần thiết cọ những trái ngược quả cà chua cơ. Chúng và được cọ sạch sẽ.)

8. This is a valuable book. You must look after it carefully and you mustn’t lose it.

(Đây là 1 trong những cuốn sách có mức giá trị. Quý khách hàng cần lưu giữ gìn nó cẩn trọng và chúng ta ko được làm mất đi nó.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Test Yourself D - Unit 10 trang 116 Tiếng Anh 12

  Listen to lớn the passage and complete the note with NO MORE THAN THREE words. (Nghe đoạn văn và điền bạn dạng chú thích với ko rộng lớn BA kể từ.)

 • Writing - Unit 10 trang 113 Tiếng Anh 12

  Work ill pairs. Suggest possible measures that should be taken to lớn solve the following problems. (Làm việc từng song. Đề nghị những hiện nay pháp hoàn toàn có thể triển khai nên được vận dụng nhằm giải quyết và xử lý những yếu tố sau.)

 • Listening - Unit 10 trang 111 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D. (Làm việc từng song. Thảo luận và lựa chọn câu vấn đáp đích thị nhất A, B. C hoặc D.)

 • Speaking - Unit 10 trang 109 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Ask and answer the following questions. (làm việc từng song. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

 • Reading - Unit 10 trang 106 Tiếng Anh 12

  Work in pairs. Look at the pictures and answer ihe questions. (Làm việc từng đói. Nhìn những hình vù trà tiếng thắc mắc.)

>> Xem thêm

Xem thêm: công thức tính diện tích hình bình hành

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo đảm bảo chất lượng, tương đối đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.