unit 7 recipes and eating habits

Bình chọn:

4.2 bên trên 373 phiếu

Bạn đang xem: unit 7 recipes and eating habits

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 7 giờ đồng hồ Anh 9 mớiTổng thích hợp kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất unit 7 Xem cụ thể

Luyện tập dượt kể từ vựng

Tổng thích hợp kể từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 9 mới

Xem câu nói. giải

Grammar: Quantifiers - Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mớiTổng hợp lí thuyết về những kể từ hướng đẫn lượng - unit 7 giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất. Xem cụ thể

Grammar: Conditional type 1 with modals - Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới

Tổng hợp lí thuyết câu ĐK loại 1 với động kể từ khuyết thiếu hụt - unit 7 giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất.

Xem cụ thể

Getting Started Unit 7 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất Tổng thích hợp ài tập dượt phần Getting Started Unit 7 Trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới nhất Xem câu nói. giải A Closer Look 2 Unit 7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mớiTổng thích hợp bài xích tập dượt A closer look 2 Unit 7 vừa đủ và cụ thể. Xem câu nói. giải

Communication Unit 7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới

Tổng thích hợp bài xích tập dượt Communication Unit 7 đem đáp án và câu nói. giải cụ thể.

Xem câu nói. giải

Skills 1 Unit 7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mớiNow read an article about Japanese eating habits. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A-C). Xem câu nói. giải Looking back Unit 7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mớiMatch the words in A with their mô tả tìm kiếm or definition in B. Xem cụ thể

Project Unit 7 SGK giờ đồng hồ Anh 9 mới nhất

Tổng thích hợp bài xích tập dượt Project Unit 7 đem đáp án và câu nói. giảng chi tiết

Xem câu nói. giải