unit 8 lớp 9 a closer look 1Với câu nói. giải bài bác tập dượt Unit 8 lớp 9: A closer look 1 trong các Unit 8: Tourism Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 8.

Unit 8 lớp 9: A closer look 1

Unit 8 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: unit 8 lớp 9 a closer look 1

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 8: Tourism - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Match each word/phrase with a definition. (Điền từng kể từ hoặc cụm kể từ vào cụ thể từng quyết định nghĩa)

Quảng cáo

1. A journey, usually for pleasure, to tát visit different places

2. A place where a lot of people go on holiday

3. The act or activity of moving from one place to tát another

4. A person who shows tourists around

5. A short journey to tát a place, especially one for pleasure

6. An organised journey to tát a place that is not easy to tát reach

Đáp án:

1. tour2. resort3. travel4. tour guide5. trip6. expedition

Hướng dẫn dịch:

1. Một chuyến hành trình thông thường là ý mến viếng thăm hỏi những vị trí không giống nhau.

2. Một điểm nhưng mà khá nhiều người cho tới nhập kỳ nghỉ ngơi.

Quảng cáo

3. Hành động hoặc sinh hoạt dịch chuyển từ một điểm cho tới 1 điểm không giống.

4. Một người chỉ dẫn khách hàng du ngoạn chuồn xung xung quanh.

5. Một chuyến hành trình ngắn ngủn cho tới 1 điểm nhất là điểm nhằm hí hửng đùa.

6. Một chuyến hành trình được tổ chức triển khai nhằm cho tới 1 điểm rất khó cho tới.

2. Fill each blank with a word from the list. There are two extra words. (Điền vào cụ thể từng dù rỗng tuếch một kể từ list. Có nhì kể từ thừa)

Would you lượt thích to tát explore an exciting location? Do you want to tát (1) to tát a beautiful, relaxing beach, and help to tát save the environment? If the answer is yes, then you should (2) your holiday with EcoTours! At EcoTours, we help you enjoy your holiday and learn more about the places you (3). In addition, EcoTours gives one dollar of the cost of your trip to tát help protect the local (4). Call us today to tát talk with one of our experienced tour (5). We'll help you choose and plan a stimulating (6) that is right for you! Our holidays are definitely not boring. Don't worry about the cost. Our prices are very (7). Call right now at (048) 555-6788. You'll be (8) with your EcoTours vacation.

Đáp án:

1. travel2. book3. visit4. environment
5. guides6. holiday7. resonable8. pleased

Quảng cáo

Giải thích:

1. travel (v): di chuyển, du lịch

2. book (v): bịa vị trí trước 

3. visit (v): tham lam quan

4. environment (n): môi trường

5. guides (n): phía dẫn 

6. holiday (n): kì nghỉ 

7. reasonable (adj): phù hợp lý

8 pleased (adj): hài lòng

Hướng dẫn dịch:

Bạn cũng muốn mày mò một vị trí thú vị? Quý Khách cũng muốn du ngoạn cho tới một bãi tắm biển tự do và xinh đẹp mắt và chung bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên. Nếu câu vấn đáp là đem, chúng ta nên được đặt một kỳ nghỉ ngơi với EcoTours. Tại EcoTours, Shop chúng tôi giúp cho bạn tận thưởng kỳ nghỉ ngơi và học hỏi và chia sẻ nhiều hơn thế về những điểm chúng ta tham lam quan lại. Thêm nhập cơ Shop chúng tôi dành riêng rời khỏi một đô la nhập ngân sách kỳ nghỉ ngơi của người sử dụng để giúp đỡ bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên khu vực. Hãy gọi mang đến Shop chúng tôi và kể mang đến Shop chúng tôi nghe về một thưởng thức du ngoạn tour của người sử dụng. Chúng tôi tiếp tục giúp cho bạn lựa chọn và lên plan cho 1 kỳ nghỉ ngơi sôi động tương thích cho chính mình. Những kỳ nghỉ ngơi của tất cả chúng ta chắc chắn là ko hề nhàm ngán. Đừng phiền lòng về ngân sách. Giá cả của Shop chúng tôi vô cùng hợp lí. Gọi mang đến Shop chúng tôi ngay lập tức lúc này (048) 555 - 6788. Quý Khách tiếp tục ưng ý với kỳ nghỉ ngơi EcoTours.

Quảng cáo

3. Use the words below to tát complete the compound nouns that match the definitions. (Sử dụng kể từ sau đây nhằm triển khai xong danh kể từ ghép phù phù hợp với những quyết định nghĩa)

1. A feeling of tiredness and confusion about time after a long plane journey: jet _____

2. A disadvantage or problem that makes something a less attractive idea: draw _____

3. A short stay somewhere between two parts of a journey: stop _____

4. A popular time of the year for holidays: peak _____

5. The place where you go first when you arrive at an airport, to tát show your ticket: check-_____

6. A place at the side of a road marked with a sign, where buses stop: bus _____

Đáp án:

1. jet lag2. drawback3. stopover4. peak season5. check-in6. bus stop

Hướng dẫn dịch:

1. Cảm giác mệt rũ rời và sợ hãi về thời hạn sau đó 1 chuyến cất cánh nhiều năm.

2. Mặt xấu đi hoặc yếu tố nhưng mà thực hiện mang đến điều gì cơ xoàng xĩnh thú vị.

3. Việc tạm dừng thời gian ngắn bên trên một điểm nào là cơ thân thiện nhì phần của chuyến hành trình.

4. Thời điểm thông dụng cho những kỳ nghỉ ngơi nhập năm.

5. Nơi nhưng mà chúng ta cho tới trước tiên khi chúng ta cho tới trường bay nhằm xuất trình vé của người sử dụng.

6. Một điểm mặt mũi lối được ghi lại vì như thế một hải dương báo Lúc xe cộ buýt ngừng.

4. Complete the sentences using the compound nouns below. (Hoàn trở thành những câu dùng danh kể từ ghép sau đây.)

1. The _______ time is 12 noon at this khách sạn.

2. Let's make sure that we stay at a khách sạn with a _______.

3. There was a _______ with our tickets – we were charged for one-way tickets and not a round trip.

4. The motorway was blocked because there had been a _______.

5. After _______, please remain seated until the aircraft comes to tát a standstill outside the terminal building.

6. At the khách sạn, you can choose between bed and breakfast, and _______.

Đáp án:

1. kiểm tra out2. swimming pool3. mix-up4. pile-up5. touchdown6. full board

Giải thích:

1. kiểm tra out: trả phòng

2. swimming pool: hồ nước bơi

3. mix-up: sự thiếu sót lẫn

4. pile-up: vụ đâm xe

5. touchdown: hạ cánh

6. full board: cty ăn ở đầy đủ gói

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm: hải phòng cách hà nội bao nhiêu km

1. Thời gian dối trả chống là 12 giờ trưa bên trên hotel.

2. Hãy chắc chắn là rằng tất cả chúng ta ở một hotel đem hồ nước tập bơi.

3. Có một sự lầm lẫn với vé của bọn chúng ta- tất cả chúng ta bị tính phí vé một chiều ko cần vé đầy đủ gói)

4. Đường đường cao tốc bị ngăn vì như thế đem vụ đâm xe cộ.

5. Sau Lúc hạ cánh hí hửng lòng vẫn ngồi lại cho tới Lúc máy cất cánh cho tới trạm ngừng của phía bên ngoài của trạm cuối.

6. Tại hotel, chúng ta có thể lựa chọn thân thiện chống và bữa tiệc sáng sủa và ăn ngủ toàn bộ.

5. Listen and repeat the following mini-talks, paying attention to tát the tone in the questions. (Nghe và tái diễn đoạn thủ thỉ ngắn ngủn sau, để ý cho tới tông giọng của những thắc mắc.)

Bài nghe:

1. A: Where would you lượt thích to tát go sightseeing ↷?

    B: I’d lượt thích to tát go to tát nước Australia most of all.

2. A: What bởi you think of the newly discovered cave ↷?

    B: Oh, fantastic.

3. A: Have you been sightseeing all day ↷ ⤻?

    B: Yeah. We’ve been to tát the old pagoda, the orchid garden, and the open-air market.

4. A: Is Egypt a famous tourist attraction ↷ ⤻?

   B: Yes. Millions of people go there every year.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Quý Khách ham muốn chuồn ngắm nhìn ở đâu?

B: Tôi ham muốn cho tới Úc nhất.

2. A: Quý Khách nghĩ về sao về một cuộc mày mò hầm động mới?

B: Ồ, thiệt tuyệt hảo.

3. A: Quý Khách đã từng đi ngắm nhìn một ngày dài hôm nay?

B: Đúng rồi. Chúng tôi đã từng đi cho tới một ngôi miếu, quần thể vườn lan và chợ giời.

4. A: Ai Cập đem cần là một trong điểm thú vị những du khách?

B: Đúng rồi. Hàng triệu khách hàng du ngoạn tiếp đây từng năm.

6. Mark the questions with falling or falling- rising arrows, and practise the conversation with a partner. Then listen to tát kiểm tra your pronunciation. (Đánh vết những thắc mắc với mũi thương hiệu trở xuống hoặc là di chuyển xuống-lên và thực hành thực tế cuộc đối thoại với bàn sinh hoạt. Sau cơ nghe nhằm đánh giá trị âm của người sử dụng.)

Bài nghe:

Martin: What's the matter, Janet? ↓

Janet: I'm looking for my passport. It seems to tát be lost. ↓ ↑

Martin: Have you already searched your purse?

Janet: Not yet. Oh, where are my glasses?

Martin: They may be in your plastic bag. Where is it? ↓

Janet: Oh, no, it's not here. Have I dropped it on the plane? ↓ ↑

Martin: Oh my God.

Janet: What should I bởi now? ↓

Martin: Let's report it to tát the customs officer.

Hướng dẫn dịch:

Martin: Có chuyện gì vậy Janet?

Janet: Tôi đang được thám thính hộ chiếu của tớ. Nó nhịn nhường như bị tổn thất.

Martin: Quý Khách tiếp tục lục ví chưa?

Janet: Chưa. Ôi, kính của tôi đâu rồi?

Martin: Chúng hoàn toàn có thể ở trong túi vật liệu nhựa của người sử dụng. Nó đâu rồi?

Janet: Ồ, ko, nó không tồn tại ở trên đây. Tôi tiếp tục tấn công rơi nó bên trên máy cất cánh chưa?

Martin: Ôi Chúa ơi.

Janet: Tôi nên làm cái gi bây giờ?

Martin: Hãy report với nhân viên cấp dưới thương chính.

Bài giảng: Unit 8: Tourism - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 8 khác:

 • Từ vựng Unit 8: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 18-19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Collocation: Which word goes ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 21-22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match each word/phrase ... 2. Fill each blank with a word ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the text ... 2a. Ask and aswer the questions ...

 • Communication (phần 1-3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read the following ... 2. These are the top ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Listen to tát the lecture ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill each gap with ... 2. Form compound some nouns ...

 • Project (phần 1-3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the following ... 2. What are good ways ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: khối lăng trụ tam giác đều

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-8-tourism.jsp