vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 bóng đèn

Câu hỏi

Vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí mạch năng lượng điện bao gồm một cầu chì,1 ổ cắm,1 công tắc nguồn 2 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 1 bóng đèn

sunny

Vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí mạch năng lượng điện bao gồm một cầu chì,2 ổ cắm,1 công tắc nguồn 2 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 1 bóng đèn

Xem chi tiết

Paper43

14 mon 5 2021 khi 17:37

Hãy vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí và lắp ráp mạch năng lượng điện gồm:1 cầu chì,1 ổ cắm,1 công tắc nguồn 2 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 1 bóng đèn

Xem chi tiết

BlackR

16 mon 5 2021 khi 21:05

Em hãy vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí và sơ vật dụng lắp ráp mạch năng lượng điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 1 công tắc nguồn nhị vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn sợi nhen, 1 công tắc nguồn nhị vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 1 đèn huỳnh quang

Xem chi tiết

Mai Phương

Vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí cho tới mạch năng lượng điện bao gồm 2 cầu chì, 1 ổ năng lượng điện, 1 công tắc nguồn nhị vô cùng điều khiển và tinh chỉnh một đèn điện.

Xem chi tiết

Triều 8/1 Trần Phước Nam

14 mon 12 2022 khi 16:33

Vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí và sơ vật dụng lắp ráp của mạch phiên bản năng lượng điện gồm: 1 cầu chì, 1 ổ năng lượng điện, 1 công tắc nguồn điều khiển và tinh chỉnh và 2 bóng đèn

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

Xem chi tiết

Lý Thế Phong

Vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí mạch điện: 1 cầu chì, 1 ở cắm, 2 công tắc nguồn nhị vô cùng điều khiển và tinh chỉnh song lập, 2 đèn điện sợi đốt

Xem chi tiết

Xuan Doan

22 tháng bốn 2021 khi 17:45

Em hãy vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí và sơ vật dụng lắp ráp 1 mạch năng lượng điện bao gồm 2 cầu chì 2 công tắc nguồn điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn sợi nhen 1 ổ cắm lấy điên

Xem chi tiết

Trà My

21 tháng bốn 2022 khi 19:02

Vẽ sơ vật dụng lắp ráp mạch năng lượng điện gồm: 1 cầu chì, 1 ổ kết nối điện, 1 công tắc nguồn 2 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn sáng sủa lù mù.

Xem chi tiết

Hoàng Cẩm Ly

21 tháng bốn 2022 khi 20:30

Vẽ sơ vật dụng nguyên tắc gồm: 1 cầu chì, 1 ổ kết nối điện, 2 công tắc nguồn 2 vô cùng điều khiển và tinh chỉnh 2 đèn

Xem chi tiết

Xem thêm: tả một loại cây mà em yêu thích lớp 4

Paper43

Vẽ sơ vật dụng nguyên vẹn lí mạch năng lượng điện sau: mạch năng lượng điện điện một cầu chì,nhị công tắc nguồn nhị vô cùng điều khiển và tinh chỉnh đèn điện và một ổ cắm lấy năng lượng điện. Cho tui nài câu vấn đáp luôn luôn nha

Xem chi tiết