vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì

Trả câu nói. Câu chất vấn 1 trang 29 sgk Tin học tập 7 sách Kết nối tri thức hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tin học lớp 7.

Bạn đang xem: vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì

Giải Tin học tập lớp 7 Bài 6: Làm quen thuộc với ứng dụng bảng tính

Câu chất vấn 1 trang 29 Tin học tập lớp 7: Vị trí phó của một sản phẩm và một cột được gọi là gì?

   A. Ô.                                                        B. Trang tính.

   C. Hộp vị trí.                                        D. Bảng tính.

Trả lời:

Đáp án trúng là: A

Vị trí phó của một sản phẩm và một cột được gọi là dù.

Xem tăng câu nói. giải bài bác tập dượt Tin học tập lớp 7 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

Khởi động trang 28 Bài 6 SGK Tin học tập 7: Dự án Trường học tập xanh rì ....

Hoạt động 1 trang 28 SGK Tin học tập 7: Làm quen thuộc với hình mẫu ứng dụng bảng tính

Xem thêm: mặt bằng tiếng anh là gì

Câu chất vấn 2 trang 29 SGK Tin học tập 7: Phát biểu này tiếp sau đây đúng? ....

Hoạt động 2 trang 30 SGK Tin học tập 7: Ô và vùng bên trên trang tính

Câu chất vấn 1 trang 31 SGK Tin học tập 7: Một dù hoàn toàn có thể xem là một vùng được không? ....

Câu chất vấn 2 trang 31 SGK Tin học tập 7: Vùng A5:B10 với từng nào ô? ....

Câu chất vấn 3 trang 31 SGK Tin học tập 7: Có thể lựa chọn một vùng hình tam giác được không? ....

Hoạt động 3 trang 31 SGK Tin học tập 7: Nhập, sửa đổi và format tài liệu nhập trang tính

Câu chất vấn trang 32 SGK Tin học tập 7: Nếu em lựa chọn một vùng rồi nhập tài liệu thì tài liệu sẽ tiến hành nhập nhập dù nào? ....

Luyện tập dượt 1 trang 33 SGK Tin học tập lớp 7: Muốn xoá thời gian nhanh tài liệu nhập một vùng thì em thực hiện làm sao? ....

Luyện tập dượt 2 trang 33 SGK Tin học tập 7: Có từng nào cơ hội nhập tài liệu nhập trang tính? ....

Vận dụng 1 trang 33 SGK Tin học tập 7: Vì sao Khi nhập 12/15/2020 thì ứng dụng tự động hóa căn nên ....

Xem thêm: tra cứu mã số sổ bhxh

  • Vận dụng 2 trang 33 SGK Tin học tập 7: Em hãy dò la một trong những loại cây hoàn toàn có thể mua sắm và trồng ....