vở bài tập toán lớp 5 bài 129


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 59, 60 VBT toán 5 bài xích 129 : Luyện luyện công cộng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 129

Đặt tính rồi tính :

a) 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ

b) 8 phút 21 giây – 8 phút 5 giây

c) 15 giờ 2 phút – 9h 15 phút

Phương pháp giải:

*) Phép cộng:

- Đặt tính trực tiếp mặt hàng và triển khai tính như so với phép tắc nằm trong hoặc  những số bất ngờ.

- Khi tính sau từng thành phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng nhỏ bé hoàn toàn có thể quy đổi sang trọng đơn vị chức năng rộng lớn thì tao triển khai quy đổi sang trọng đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép trừ :

- Đặt tính trực tiếp mặt hàng và triển khai tính như so với phép tắc trừ các số bất ngờ.

- Khi tính sau từng thành phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo theo đuổi đơn vị chức năng này cơ ở số bị trừ bé thêm hơn số đo ứng ở số trừ thì nên cần quy đổi 1 đơn vị chức năng mặt hàng to hơn ngay lập tức kề sang trọng đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn rồi triển khai phép tắc trừ như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

2 giờ 23 phút × 5  

6 phút 43 giây × 5

2,5 phút × 6         

10 giờ 42 phút : 2  

22,5 giờ : 6            

Phương pháp giải:

*) Phép nhân :

- Đặt tính trực tiếp mặt hàng và triển khai tính như so với phép tắc nhân những số bất ngờ.

- Khi tính sau từng thành phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

- Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng nhỏ bé hoàn toàn có thể quy đổi sang trọng đơn vị chức năng rộng lớn thì tao triển khai quy đổi sang trọng đơn vị chức năng to hơn.

*) Phép phân tách : 

- Ta đặt điều tính như so với phép tắc phân tách những số bất ngờ.

- Chia từng số đo ở số bị phân tách cho số phân tách (theo trật tự kể từ ngược sang trọng phải).

- Khi tính sau từng thành phẩm tao cần ghi đơn vị chức năng đo ứng. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một dòng sản phẩm bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật đem những độ dài rộng trong tâm bể là : chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 3m. Trong bể, người tao quét tước xi-măng mặt mày lòng và tư mặt mày xung xung quanh, từng mét vuông không còn 1,5 phút. Hỏi cần rơi rụng từng nào thời hạn nhằm quét tước xi-măng xong xuôi dòng sản phẩm bể cơ ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S xung xung quanh = chu vi đáy × độ cao,

- Tính diện tích S mặt mày lòng = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S cần thiết quét tước xi-măng = diện tích S xung xung quanh + diện tích S mặt mày lòng.

- Thời gian ngoan nhằm quét tước xi-măng xong xuôi dòng sản phẩm bể = thời hạn nhằm quét tước xong xuôi 1 mét vuông × diện tích cần thiết quét tước xi-măng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Cái bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài: 4m

Chiều rộng: 3,5m

Xem thêm: baoh2 có kết tủa không

Chiều cao: 3m

1 mét vuông: 1,5 phút

Mặt lòng và tư mặt mày xong xuôi quanh: .... phút?

Bài giải

Diện tích xung xung quanh dòng sản phẩm bể là :

(4 + 3,5) × 2 × 3 = 45 (m2)

Diện tích mặt mày lòng dòng sản phẩm bể là :

4 × 3,5 = 14 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước xi-măng của dòng sản phẩm bể này đó là :

45 + 14 = 59 (m2)

Thời gian ngoan cần thiết nhằm quét tước xi-măng xong xuôi dòng sản phẩm bể :

1,5 × 59  = 88,5 (phút)

                                Đáp số : 88,5 phút.

Bài 4

Khoanh vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích :

Một xe hơi chuồn kể từ Hà Thành khi 11 giờ trưa và cho tới Vinh khi 5 giờ nửa tiếng chiều. Dọc lối xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa từng điểm 15 phút.

Hỏi ko kể thời hạn ngừng dọc lối, xe hơi chuồn không còn quãng lối kể từ Hà Thành cho tới Vinh rơi rụng từng nào thời hạn ?

A. 4 giờ 30 phút                                        B. 6 giờ 30 phút

C. 6 giờ 15 phút                                        D. 6 giờ

Phương pháp giải:

- Đổi : 5 giờ nửa tiếng chiều = 17 giờ nửa tiếng.

- Tìm thời hạn dù tô chạy kể từ Hà Thành cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn ngừng dọc lối =  thời hạn khi xe hơi cho tới Vinh – thời hạn xe hơi xuất vạc chuồn kể từ Hà Thành.

- Tìm tổng thời hạn xe hơi tạm dừng = thời hạn xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình + thời gian ngoan xe hơi ngừng ở Thanh Hóa.

- Tìm thời hạn xe hơi chuồn kể từ Hà Thành cho tới Vinh ko kể thời hạn ngừng = thời gian ngoan dù tô chạy kể từ Hà Thành cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn dừng – tổng thời hạn xe hơi tạm dừng.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 5 giờ nửa tiếng chiều = 17 giờ nửa tiếng.

Thời gian ngoan xe hơi chạy kể từ Hà Thành cho tới Vinh bao gồm cả thời hạn ngừng là :

               17 giờ nửa tiếng – 11 giờ = 6 giờ 30 phút

Thời gian ngoan xe hơi ngừng ở Tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa là :

              15 phút + 15 phút = 30 phút

Thời gian ngoan xe hơi chuồn kể từ Hà Thành cho tới Vinh ko kể thời hạn ngừng dọc lối là : 

              6 giờ nửa tiếng – nửa tiếng = 6 giờ

Vậy lựa chọn đáp án D.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 130 : Vận tốc

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 5 bài xích 130 : Vận tốc với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 131 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 5 bài xích 131 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 132 : Quãng lối

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 63, 64 VBT toán 5 bài xích 132 : Quãng lối với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 133 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 65, 66 VBT toán 5 bài xích 133 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

 • Bài 134 : Thời gian ngoan

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 66, 67 VBT toán 5 bài xích 134 : Thời gian ngoan với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải nhanh chóng, ngắn ngủi nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: địa hình đồng bằng sông hồng

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.