vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

Câu hỏi:

06/03/2022 30,393

Bạn đang xem: vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất nước ta

A. Duyên hải Nam Trung Sở.

B. Tây Nguyên.

Đáp án chủ yếu xác

C. Trung du và miền núi Bắc Sở. 

D. Bắc Trung Sở.

Đáp án: B

Tây Nguyên là vùng với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất VN.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về điểm lưu ý phân bổ dân ở nước ta?

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây chính về tỷ lệ số lượng dân sinh nước ta?

Xem thêm: bao nhiêu tiền 1 chỉ vàng

Câu 3:

Trung du và miền núi VN với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp rộng lớn vùng đồng vì thế là do

Câu 4:

Mức tăng thêm số lượng dân sinh của VN với Xu thế hạn chế hầu hết vì thế nguyên vẹn nhân nào là sau đây?

Câu 5:

Đặc điểm nào là sau đây không đúng với số lượng dân sinh nước ta?

Câu 6:

Tỉ trọng tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh theo dõi group tuổi tác của VN lúc này đang được vận động và di chuyển theo dõi hướng

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây chính với dân ở ở vùng đồng vì thế nước ta?

Câu 8:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với điểm lưu ý dân ở nước ta?

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về điểm lưu ý số lượng dân sinh VN hiện nay nay?

Câu 10:

Vùng nào là tại đây với tỷ lệ số lượng dân sinh tối đa nước ta?

Câu 11:

Dân số VN xếp thứ tía Khu vực Đông Nam Á sau những vương quốc nào là sau đây?

Xem thêm: chất nào sau đây là amin bậc 3