we are using up the world's petroleum

We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to lớn he dịch - We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to lớn he Việt thực hiện thế nào là nhằm nói

We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to lớn heat our buildings in winter. Farmers are using petrochemicals to lớn make their soil rich. They use them to lớn kill insects that eat plants. These chemicals go into the rivers and lakes and kill fish there. Thousands of people also die from these chemicals every year. Chemicals also go into the air and pollute it. Winds carry this polluted air to lớn other countries and other continents.
Poor farmers use the same land over and over. The land needs a rest so sánh it will be better next year. However, the farmers must have food this year. Poor people cut down trees for firewood. In some areas when the trees are gone, the land becomes desert. However, people need wood to lớn cook their food. Poor people can not save environment for the future.
this is not the problem for one country or one area of the world. It is a problem for all humans. The people and the nations of the world must work together to lớn conserve the world's resources.

Bạn đang xem: we are using up the world's petroleum

0/5000

We are using up the world's petroleum. We use it in our cars and to lớn heat our buildings in winter. Farmers are using petrochemicals to lớn make their soil rich. They use them to lớn kill insects that eat plants. These chemicals go into the rivers and lakes and kill fish there. Thousands of people also die from these chemicals every year. Chemicals also go into the air and pollute it. Winds carry this polluted air to lớn other countries and other continents. Poor farmers use the same land over and over. The land needs a rest so sánh it will be better next year. However, the farmers must have food this year. Poor people cut down trees for firewood. In some areas when the trees are gone, the land becomes desert. However, people need wood to lớn cook their food. Poor people can not save environment for the future.this is not the problem for one country or one area of the world. It is a problem for all humans. The people and the nations of the world must work together to lớn conserve the world's resources.

đang được dịch, phấn khởi lòng đợi..

Xem thêm: if you go back far enough everything lived in the sea

Chúng tôi đang được dùng lên dầu lửa của trái đất. Chúng tôi dùng nó nhập xe cộ tương đối của Cửa Hàng chúng tôi và nhằm thực hiện giá những tòa nhà đất của Cửa Hàng chúng tôi nhập ngày đông. Nông dân đang được dùng hóa dầu nhằm thực hiện cho tới khu đất đai của mình phong phú và đa dạng. Họ dùng bọn chúng nhằm tiêu xài khử côn trùng nhỏ ăn thực vật. Những hóa hóa học này cút nhập những dòng sông và hồ nước nước và giết thịt bị tiêu diệt cá ở bại. Hàng ngàn con người cũng bị tiêu diệt vì thế những hóa hóa học này hàng năm. Hóa hóa học cũng cút nhập bầu không khí và thực hiện ô nhiễm và độc hại nó. Gió đem bầu không khí ô nhiễm và độc hại này lịch sự những nước không giống và những lục địa không giống.
Những người nghèo khó dùng khu đất tương tự động rộng lớn và rộng lớn. Đất rất cần được nghỉ dưỡng nên là nó sẽ tiến hành đảm bảo chất lượng rộng lớn nhập năm cho tới. Tuy nhiên, dân cày cần đem thức ăn nhập trong năm này. Người nghèo khó chặt cây thực hiện củi. Trong một vài điểm khi cây đang được tổn thất không còn, khu đất trở nên rơi mạc. Tuy nhiên, quý khách cần thiết mộc nhằm nấu nướng đồ ăn của mình. Người nghèo khó ko thể cứu vớt môi trường xung quanh cho tới sau này.
Đây ko cần là yếu tố so với một vương quốc hoặc một điểm của trái đất. Đó là một trong những yếu tố so với toàn bộ quý khách. Người dân và những vương quốc bên trên trái đất cần thao tác bên nhau nhằm bảo đảm mối cung cấp khoáng sản của trái đất.

Xem thêm: kính thưa hương hồn cụ

đang được dịch, phấn khởi lòng đợi..

Các ngôn từ khác

Hỗ trợ dụng cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện tại ngôn từ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn từ.