we while we were on holiday

We ____ while we were on holiday.

A. had our alarm system stolen

Bạn đang xem: we while we were on holiday

B. had stolen our alarm system

C. got stolen our alarm system

D. were stolen our alarm system

Phạm Thị Hoàng Diễm sao câu này sẽ không nên đáp án D ạ

. 16/05/2021

Thiên Kim Câu này đem ý tiêu cực nha, nên sử dụng have sth V3, tự công ty ngữ ko nên là kẻ tiến hành hành động

. 23/10/2020

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

Thiên Kim Chúng tôi tiếp tục ăn trộm khối hệ thống lưu ý sai nghĩa chúng ta nha

. 23/10/2020

Võ Thu Hồng cho tới em căn vặn vì sao lại ko được sử dụng B ạ?

. 23/10/2020

DC Circuit Court have sth done mang 1 đường nét nhất là thông thường chỉ việc ai cơ bị lấy mất mặt lên đường loại nào đấy, thông thường là đồ đạc và vật dụng, vật trang sức đẹp,..., nghĩa xấu đi, chứ k nên theo dõi đường nét nghĩa thường thì là nhờ ai cơ làm cái gi chung bản thân. Hơn nữa, lựa chọn câu D thì người xem cũng thưa rồi, tiếp tục trở thành công ty chúng tôi bị trộm, tức bọn lấy đi trộm loại thân thích của công ty chúng tôi lên đường, cực kỳ kỳ viên. Em học tập lại chung anh thể nhờ bảo và câu tiêu cực kỹ vô em nhé.

. 16/11/2019

Xem thêm: viết đoạn văn về quê hương

Nguyễn Thị Hương Lan Nếu lựa chọn D, tao tiếp tục dịch là: Chúng tôi tiếp tục trộm khối hệ thống chuông cảnh bao của công ty chúng tôi Khi công ty chúng tôi đang di chuyển ngủ.
Nghĩa là kẻ trộm là "chúng tôi" => Không hợp lý và phải chăng em nhé!

. 16/11/2019

Bòi Chịu nếu nhưng mà sử dụng D thì nó sẽ bị đem tức là "chúng tôi bị trộm" nhé chúng ta, tức là loại nhưng mà thằng trộm lấy lên đường là "chúng tôi" :v

. 16/11/2019

Nguyễn Hoàng Nhật Phương E thấy câu D vẫn hợp lý và phải chăng nhưng mà ạ? Vì sao lại sử dụng ctruc have st done ạ? Vì e dịch nhờ vả thì nó k đi ra ngĩa

. 16/11/2019