when we to the airport

When we ____ vĩ đại the airport, I realized that I ____ my passport at home page.

A. got - had left

Bạn đang xem: when we to the airport

B. got - was left

C. got - left

D. had got - had left

Đáp án A

=> Vì: việc quên hộ chiếu ra mắt trước việc tiếp cận trường bay, nên tớ phân tách thì vượt lên khứ đơn mang đến hành vi "đến Sảnh bay" và vượt lên khứ hoàn thiện mang đến hành vi "quên hộ chiếu" - vì thế dùng để làm nó trình diễn mô tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống nhập vượt lên khứ.
=> Dịch: Khi công ty chúng tôi cho tới trường bay, tôi xem sét là tôi đang được quên hộ chiếu ở trong nhà.

Hong Nguyen A

. 62 ngày

Trọng Quốc A

. 80 ngày

Pham Ngoc Bao Tran passport: hộ chiếu

. 83 ngày

Hà Phương Phạm Câu này tương tự với câu 28 trg 26 nhưng mà tại vì sao lại vậy được ạ

2 Trả tiếng . 110 ngày

Ngân Kiều theo gót e hiểu là cho tới trường bay r mới mẻ xem sét quên hộ chiếu, tức thị đang được nhằm quên hộ chiểu trc ê (hđ xẩy ra trc phân tách qkht), cho tới trường bay là hd xẩy ra sau phân tách qkd

1 Trả tiếng . 116 ngày

Anh Phuong “She_post_the letter WHEN she_realize_” thì hoàn toàn có thể hiểu là “post” là hđ xẩy ra trc hđ “realize”. Còn “WHEN we_get_ vĩ đại the airport, i realized…” thì lại hiểu hđ cho tới trường bay và xem sét quên đem hộ chiếu là 2 hđ xẩy ra bên cạnh đó. Vậy nên mới mẻ với sự không giống nhau ê. Mn coi bản thân với gthich chính kh ạ chứ hoang mang và sợ hãi vượt lên đi

. 117 ngày

Hoàng Tống câu này độc kỳ lạ tỉnh bình dương vượt lên ,lý giải kết thúc càng khó khăn hiểu

. 131 ngày

Xem thêm: what is the date today

Carwyn Nguyen ủa với sai k vậy theo gót như nghĩa thì việc xem sét quên hộ chiếu nên ra mắt sau chứ nhỉ chứ chả nhẽ xem sét trc nhưng mà k trở lại vẫn cho tới trường bay là sao

2 Trả tiếng . 179 ngày

Lê Thị Huyền hành vi got này xẩy ra thường xuyên với hành vi realized [iễn đạt những hành vi xẩy ra thường xuyên nhập vượt lên khứ. nên 2 hành vi này vẫn phân tách vượt lên khứ nha]

2 Trả tiếng . 201 ngày

My Love Câu này tương tự với câu 94293 nhưng mà , vậy xứng đáng lẽ là lựa chọn D chứ ??? Càng ngày đáp án càng loàn là thế nào là ạ

2 Trả tiếng . 220 ngày

Thảo Nguyên Câu này tương tự động câu [94239] nhưng mà sao đáp án lại không giống v ạ. Khó hiểu vượt lên :)

2 Trả tiếng . 255 ngày

Ngọc Hiệp A

. 257 ngày

Sườn Xào Chua Ngọt a

. 06/11/2022

Bình Minh a

. 27/09/2022

Phạm Ngọc Minh a

. 17/09/2022

Thu Hằng Vậy là sao ạ? Việc quên hộ chiếu xẩy ra trước việc cho tới trường bay, còn việc cho tới trường bay lại xẩy ra trước việc nhận ra

5 Trả tiếng . 06/07/2022

Khoa Nguyễn A

. 30/06/2022

Kiều My Nguyễn Thị a

. 26/06/2022

Xem thêm: điểm cực đông của nước ta thuộc tỉnh nào

Official channel Jjtk A

. 16/06/2022

Thúy Nga Đỗ a

. 13/06/2022

Xem thêm thắt comment (37/57)