ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ là

Câu căn vặn liên quan

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Bạn đang xem: ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ là

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của việt nam, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Thành phần tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập n

  Thành phần tài chính nào là ở việt nam lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế?

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Ý nào là ko đích về chuyển dời tổ chức cơ cấu cương vực tài chính, ở n

  Ý nào là ko đích về chuyển dời tổ chức cơ cấu cương vực tài chính, ở việt nam tiếp tục hình thành:

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của quốc gia nhập tiến trình hiện

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của quốc gia nhập tiến trình lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính của việt nam biểu diễn ra

 • Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên khô

  Xem thêm: truyền cảm hứng tiếng anh

  Đây là 1 trong những tỉnh cần thiết của Đồng vì chưng sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất với xu hướng

  Trong điểm tài chính công nghiệp- xây cất với xu hướng

 • Đâu là sự việc chuyển dời tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

  Đâu là sự việc chuyển dời tổ chức cơ cấu nhập nội cỗ của điểm I :

 • Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân

  Dựa nhập bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của việt nam phân theo dõi bộ phận tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận lăm le đích nhất là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của việt nam năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo lần lượt là:

  Xem thêm: cổng dịch công quốc gia